© JHS

Herlees de gemeenteraad over de Kaaien, rellen op de Luchtbal en Oosterweel

De zomervakantie staat voor de deur, maar voor de Antwerpse gemeenteraadsleden de koffers mogen inpakken wachtte hen nog een drukke avondzitting.

JoRo

Enkele thema’s die op de agenda stonden: het beleid rond kinderopvang, de heraanleg van de Scheldekaaien, de politiebegroting, de plannen met de Havanasite aan de Luchtbal, de regelgeving rond de Lage Emissiezone, het online-aanmeldingssysteem in het onderwijs, de recente incidenten tussen jongeren en politie op de Luchtbal en de heraanleg van de site Schijnpoort. Ook de Optima-affaire krijgt weerklank tot op het Antwerpse niveau.

Een thema dat wel vaste prik lijkt op de Antwerpse gemeenteraad is het Oosterweeldossier. Raadsleden van de oppositie hadden kritische vragen over de uitspraken die werden gedaan na het akkoord dat werd gesloten met de actiegroepen en de intendant en ook de al dan niet overkapbare Hollandse Knoop is opnieuw voer voor discussie.

Herlees de debatten in de gemeenteraad: