© Imageglobe

Akkoord tussen spoorbonden en directie: staking afgewend

De vakbonden en directie bij het spoor hebben een akkoord bereikt over de compensatiedagen en de productieverhogende maatregelen. Hierdoor is de staking van volgende week van de baan.

MiGe

Bij aanvang van het overleg met de directie (HR Rail, NMBS en Infrabel) klonken er voorzichtig optimistische geluiden. De socialistische en de christelijke vakbonden stapten zelf met een gemeenschappelijk voorstel naar de directie. Om 13.30 uur, na meer dan drie uur onderhandelen, kwam het bericht dat het voorstel is aanvaard en de staking van de baan is. “Als er een akkoord is, is er een akkoord”, laat Ludo Sempels van de socialistische vakbond ACOD Spoor weten.

De bonden kregen woensdag een mandaat van hun achterban om tot een akkoord te komen met de spoordirecties. In hun gemeenschappelijke voorstel stemmen ze in met de schrapping van een extralegale feestdag dit jaar (15 november) en nog een bijkomende feestdag (2 november) vanaf volgend jaar. Ook verliezen werknemers vanaf 2017 een kredietdag per 28 kalenderdagen ziekte.

De directie zou voorts beloofd hebben om tot begin 2019 geen bijkomende productiviteitsverhogende maatregelen door te voeren voor het personeel in zijn geheel. Maatregelen voor bepaalde categorieën van werknemers zijn mogelijk, maar daarover moet er eerst sociaal overleg plaatsvinden.

"Mensen dreigden eerst zes tot zeven dagen verliezen"

"Ik ben tevreden dat de spanning eruit is, dat we de reizigers en het personeel een zekere rust kunnen garanderen en dat het sociaal overleg op een goede manier wordt voortgezet", stelde Luc Piens, sectorverantwoordelijke spoorwegen bij de christelijke vakbond ACV-Transcom. "Dit bewijst dat je door een goed sociaal overleg tot resultaten kunt komen."

"Dit is een verbetering tegenover de oorspronkelijke voorstellen van de directie, waar mensen soms zes tot zeven dagen dreigden te verliezen", zei Ludo Sempels, de voorzitter van de Vlaamse vleugel van de socialistische bond ACOD Spoor.

De Franstalige vleugel van de socialistische vakbond had een stakingsaanzegging ingediend om vanaf 19 juni een week lang het werk te kunnen neerleggen. Zo ver komt het dus niet. Wel zal het spoorverkeer verstoord zijn op vrijdag 24 juni, wanneer de socialistische vakbond een nationale staking organiseert.

Nu in het nieuws