Vlaams Parlement keurt fusiedecreet gemeenten goed

Foto: Photo News

Vlaams Parlement keurt fusiedecreet gemeenten goed

Print

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet over de vrijwillige fusie van gemeenten goedgekeurd. Gemeenten die de stap durven zetten, kunnen tot 20 miljoen euro schuldverlichting krijgen per samenvoeging. Als ze die financiële wortel of ‘fusiebonus’ willen, moeten ze voor eind 2017 definitief beslissen of ze willen fuseren.

Bij de stemming drukte oppositiepartij sp.a mee op het groene knopje. De andere oppositiepartijen, Groen en Vlaams Belang, onthielden zich.

Vorig jaar besloot de regering op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans een regeling uit te werken voor gemeenten die een vrijwillige fusie overwegen. Ze krijgen een financiële bonus in de vorm van een overname van hun schulden door de Vlaamse overheid. Het gaat om een bedrag van maximaal 500 euro per inwoner, met een maximum van 20 miljoen per samenvoeging. Het totale bedrag mag niet hoger liggen dan 200 miljoen euro op de Vlaamse begroting. Als dat toch zou worden overschreden, krijgen de gemeenten die het eerst hun aanvraag indienden voorrang.

Negentien gemeenten hebben al een aanvraag ingediend om door een adviesbureau te laten analyseren wat de voordelen zijn van een verregaande samenwerking of fusie. Gemeenten die willen fuseren en de “fusiebonus” daarvoor willen, moeten de fusie uiterlijk eind 2017 definitief laten goedkeuren door hun respectievelijke gemeenteraden. De gemeenten krijgen daardoor wat meer tijd. Er was eerder vooropgesteld dat gemeenten ten laatste eind dit jaar al moesten laten weten dat ze wilden fuseren, indien ze de financiële stimulans wilden.

De nieuwe fusiegemeente krijgt in een overgangsperiode ook extra schepenmandaten. In de eerste legislatuur na de fusie heeft ze namelijk recht op twee extra schepenen. In de daaropvolgende bestuursperiode krijgt ze nog een extra schepen. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) toonde zich kritisch over het nut van die maatregel. Ook in het parlement klonken er kritische stemmen, met name bij oppositiepartijen Groen en sp.a, over de extra schepenen. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) benadrukt dat fusies altijd zullen leiden tot een vermindering van het aantal mandaten, dat de extra schepenen geen verplichting zijn en dat het gaat om een overgangsmaatregel.

.

Nu in het nieuws