Geen enkele pomp had wateroverlast kunnen voorkomen

Print
Schoten -

De gemeente zal nog dit jaar een aantal ingrepen uitvoeren aan de riolering in de wijk Deuzeld en Aquafin vernieuwt straks de grote stormweerpompen in het waterzuiveringsstation. Maar zelfs al waren die werken maandag uitgevoerd geweest, dan nog hadden ze volgens ingenieur Griet Defloor van Aquafin niet kunnen voorkomen dat straten onder water liepen.

Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over de precieze hoeveelheid gevallen neerslag. “Maar we rekenen op een erkenning als ramp”, aldus burgemeester Maarten De Veuster (N-VA).

“De aandacht kan stilaan verschuiven naar het herstellen en vergoeden van de schade”, aldus de burgemeester. “We hebben een callcenter opgezet en raden slachtoffers aan om foto’s te nemen zodat we ons dossier voor het Vlaams rampenfonds kunnen stofferen. In afwachting doen mensen er goed aan hun verzekering te contacteren en facturen van herstellingen bij te houden.”

Stormweerpomp

Uitgerekend nu blijkt dat de gemeente en Aquafin een aantal concrete maatregelen in petto hebben om het risico op nieuwe wateroverlast te beperken. “De zes stormweerpompen in ons waterzuiveringsstation in de Jozef Cogelslei, waar alle water van de Eethuisbeek en de riolering van een groot deel van Schoten naartoe vloeit, hebben maandag goed gewerkt. Ze hebben 4.500 liter water per seconde rechtstreeks naar het Albertkanaal verpompt. Maar dat volstond niet”, evalueert ingenieur Griet Defloor van Aquafin.

De stormweerpompen zijn veertig jaar oud. Aquafin gaat ze dit najaar vernieuwen. De Vlaamse overheid investeert een half miljoen euro. Vreemd genoeg wordt het debiet van de nieuwe installatie niet verhoogd. “De pompen naar het Albertkanaal zouden het water anders niet meer kunnen slikken. Bovendien zou bij een nog sterkere instroom de veiligheid van de scheepvaart op het kanaal in het gedrang komen. Het is belangrijker om in de riolering meer bufferzones te voorzien, boven- en ondergronds. En de mensen zelf doen er goed aan voor- en achtertuin zo min mogelijk te verharden zodat het water de grond in kan dringen.”

Overstort en bypass

De gemeente Schoten plant samen met Rio-Link zelf ook een aantal ingrepen. “Dit jaar komt er een overstort van de Metropoolstraat en Pletterijstraat naar het Albertkanaal. Dat water zal dan niet de omweg via de waterzuiveringsinstallatie hoeven te maken waardoor capaciteit vrijkomt”, aldus schepen van Openbare Werken Wouter Rombouts (N-VA).

Ook in de Deuzeldlaan is een ingreep voorzien. In de lange bocht zal een bypass tussen twee reeds aanwezige rioleringsbuizen de capaciteit voor de waterafvoer verhogen.

Wiebe Eekman, milieuspecialist van PVDA+, woont al vijftig jaar in de wijk Deuzeld. Hij ziet in de waterellende vooral zijn gelijk dat de klimaatverandering nu al een feit is. “Deze intense buien kwamen vroeger om de twintig jaar voor. Nu kregen we er drie in één dag. Hier is geen stormweerpomp tegen opgewassen. Ons klimaat is te onstabiel geworden”, aldus de militant.

Callcenter wateroverlast, 03.680.29.00

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio