© rr

“Dankzij klashond Diëgo mochten twee kinderen plots wel met de rest meespelen”

Een dier in de klas heeft een positief effect op de sociale vaardigheden van leerlingen. Dat concludeert Sophie Greffe (22) uit Brasschaat in haar bachelorproef Beestig sociaal aan de Karel de Grote Hogeschool. “Dankzij klashond Diëgo mochten twee kinderen plots wel met de rest meespelen.”

sylvia mariën

“Eerder huiverachtig” stond de Burgemeester Marnixschool, een basisschool in Schoten, aanvankelijk tegenover het idee ‘klashond’. “Maar in een week tijd heeft Sophie ons overtuigd van het weldadige effect van een dier op het gedrag van kinderen”, zegt directeur Karen Dierckx.

Sophie Greffe (22) uit Brasschaat, student leraar lager onderwijs aan de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool, introduceerde enkele weken geleden Diëgo – de goed afgerichte sheltie van een vriendin – in het vierde leerjaar van de Schotense school. “Een week lang nam ik hem elke ochtend mee naar de klas waarin ik stage liep”, vertelt Sophie. “Hij mocht zich tijdens de lessen gewoon vrij bewegen tussen de leerlingen. Tijdens de speeltijden en tussendoor mochten de leerlingen zich per twee over Diëgo ontfermen, hem uitlaten, met hem wandelen.”

“Vooral opvallend was dat hij heel sterk naar een kind met autisme toe trok. Vanzelf ging Diëgo meestal aan diens voeten liggen, en dat was voor de medeleerlingen zeer indrukwekkend. Die wilden voordien niet veel te maken hebben met het kind in kwestie. Maar dankzij Diëgo was er plots wel een band, en mocht hij wel meespelen.”

Nu in het nieuws