“Rioleringen zullen de komende jaren dubbel zo vaak overstromen”

Foto: BELGA

“Rioleringen zullen de komende jaren dubbel zo vaak overstromen”

Print

“Vlaanderen zal door het veranderende klimaat nog veel vaker hevige regenbuien over zich heen krijgen, maar ons afwateringsstelsel is daar niet klaar voor”, waarschuwt Wendy Francken van Vlario.

“We zullen in Vlaanderen veel extremer weer krijgen” legt Francken uit. Zij is directeur van Vlario, het overlegplatform voor de Vlaamse rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector. “Langere periodes van droogte, gevolgd door korte periodes met zeer intense regenval. De totale hoeveelheid water die in die korte periodes valt, is veel groter dan vroeger, toen het vaker maar minder hard regende. Dat voorstelde de Leuvense professor Patrick Willems enkele jaren geleden al. En die stelling werd de afgelopen dagen nog eens bewezen.”

“Wat er nu gebeurd is zien we niet als iets uitzonderlijks, dit zal de regel worden in de toekomst. Als er niet gedaan wordt zal dit de komende jaren gemiddeld twee keer zo vaak gebeuren.”

De nodige ingrepen

De belangrijkste ingreep waar Francken op hamert is om het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse op te vangen voor het wordt afgevoerd. “Particulieren kunnen dat met een waterput, of een andere buffers zoals een beek of vijver. De overheid kan op gemeentelijk vlak heel wat doen. Turnhout heeft bijvoorbeeld onder 20 pleinen een waterbuffer aangelegd. Bij overvloedige regenval wordt het water daar in eerste instantie opgevangen, waarna het langzaam wegstroomt.”

Maar aan zulke ingrepen ontbreekt het in Vlaanderen nog vaak. Vlario roept daarom met aandrang op om werk te maken van een Vlaams waterplan. “Rioleringen en andere waterafvoersystemen zijn de enige werken die mogen gebeuren zonder rekening te houden met een globaal plan. Daardoor wordt er vaak niet nagedacht over het geheel van beken, riolen en grachten dat nodig is om water bij piekmomenten af te voeren.”

Binnenkort nieuwe overstromingen?

Onze infrastructuur is dus niet aangepast. Betekent dit dat we binnenkort weer met de voeten in het water staan? “De riolen zijn nu leeg, maar de bodem is nog steeds verzadigd. Dat zal de komende dagen langzaam beter worden, maar als het binnenkort opnieuw regent kan de emmer snel weer overlopen. Hoe snel de bodem zich herstelt is afhankelijk van de ondergrond. Bij zandbodems zoals in de Kempen gaat dat vrij snel. Kleigronden zoals in de streek rond Lubbeek hebben meer tijd nodig.”

MEEST RECENT