© JVDP

© JVDP

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

"Referendum is als een huwelijkscontract: je houdt het best achter de hand"

Ademloos, stRaten-generaal én Ringland zijn dinsdag officieel gestart met het verzamelen van handtekeningen om "indien nodig" eind dit jaar of begin volgend jaar een nieuwe Antwerpse volksraadpleging te verkrijgen rond de plannen voor de Oosterweelverbinding. Dat hebben ze samen aangekondigd op een persconferentie.

JoRo, LM

Het aanvragen van de volksraadpleging zal alleen gebeuren als de bouwaanvraag voor het Oosterweeltracé op Rechteroever binnenkort al wordt ingediend en er niet gewacht wordt op de resultaten van de werkgroep waarin de overkappingsintendant alle betrokken partijen heeft verzameld.

Hoewel de actiegroepen, de Vlaamse regering en de stad Antwerpen dankzij intendant Alexander D'Hooghe weer "on speaking terms" zijn en samen overleggen over de overkapping van het zuidelijke deel van de Antwerpse ring en de verkeersstromen op die ring, zijn nog lang niet alle discussiepunten over de Oosterweelverbinding van de baan. De actiegroepen vragen nog steeds een bijsturing van het huidige Oosterweeltracé om de leefbaarheid te verbeteren en om een volledige overkapping én combinatie met het Ringlandplan rond het scheiden van stedelijk en doorgaand verkeer mogelijk te maken.

Allerlaatste optie

"We hopen dat de wisselwerking van de komende maanden een kentering zal teweegbrengen en dat de politiek zich vervolgens zal neerleggen bij de conclusies van die gesprekken", stelt Peter Vermeulen van Ringland. "Het verzamelen van handtekeningen dat nu al start, beschouwen we als het betrekken van de Antwerpenaar bij dit dossier. Het is als een huwelijkscontract: je hoopt dat je het nooit nodig zal hebben, maar je houdt het toch best achter de hand."

Ook Ademloos en stRaten-generaal benadrukken dat een nieuwe volksraadpleging de allerlaatste optie is. "Verder hoeven we daar niet negatief over te doen: het is een perfect legaal middel en het toppunt van democratie", stelt Wim van Hees van Ademloos. Tegen eind oktober willen de actiegroepen aan het vereiste aantal handtekeningen geraken. Dat moet minimaal 10 procent vertegenwoordigen van de Antwerpenaars ouder dan 16 jaar, maar de actiegroepen mikken zelfs op 75.000 handtekeningen.

Niet bindend

Het resultaat van een volksraadpleging is niet bindend, maar leidde in 2009 al tot het schrappen van de Lange Wapper. De vraag bij een nieuwe volksraadpleging zou dezelfde worden als destijds: "Moet de stad een gunstig advies geven over de stedenbouwkundige vergunning van de Oosterweelverbinding op het huidige tracé tussen Zwijndrecht/Linkeroever en Borgerhout/Deurne? Ja of neen? ".

Het verzamelen van handtekeningen start volgens de actiegroepen nu al, omdat er een hele procedure voorafgaat aan een volksraadpleging. "Dit is eigenlijk het allerlaatste moment waarop we kunnen beginnen om nog een volksraadpleging te verkrijgen op het moment dat de stad Antwerpen een advies moet uitspreken over de bouwaanvraag", legt Manu Claeys van stRaten-generaal uit. "De handtekeningen moeten geteld en gecontroleerd worden, onze aanvraag moet via de gemeenteraad passeren en we moeten een infobrochure maken en campagne voeren."

Mailbestand

Ademloos, Ringland en stRaten-generaal beschikken zelf naar eigen zeggen over een mailbestand van respectievelijk 37.000, 17.000 en 4.000 personen, maar gaan de komende maanden ook de boer op met infobrochures en andere campagnemiddelen.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring