© Kris Hossey

Vlaams project moet open ruimte rond Mechelse waterlopen toegankelijker maken

De streek nog aantrekkelijk maken voor bewoners, natuur en recreanten door de open ruimte rond verschillende waterlopen in het Mechelse te ontsluiten. Dat is het doel van een nieuw project van verschillende verenigingen en de overheid. Het project werd zaterdag in het Mechelse congrescentrum Lamot officieel voorgesteld.

Het project omvat het gebied van de rivieren Rupel, Nete, Zenne, Dijle, het kanaal Leuven-Dijle en enkele bijrivieren, een plaats gekenmerkt door valleigebieden, stadsnabije bossen, multifunctionele landbouw, nieuwe fietspaden en andere recreatieve belevingstrajecten. “Vaak zijn deze waardevolle elementen onvoldoende ontsloten of raken ze ingesloten door de toenemende verstedelijkingsdruk. De uitdaging bestaat erin, de verbondenheid en toegankelijkheid van deze gebieden te garanderen, ongeacht de ligging van eigendoms-, gemeente- en provinciegrenzen”, klinkt het volgens de initiatiefnemers Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Regionaal Landschap Rivierenland.

Het project ‘Natuur in en rond Mechelen’ wil de open ruimte dieper in de stad en dorpskernen doen doordringen. “Op die manier wordt de streek rond Mechelen landschappelijk en ecologisch versterkt, en wordt ze bovendien nog aantrekkelijker om te wonen, werken en leven”, klinkt het.

Met een projectsubsidie van 240.000 euro zal vanaf 1 juli voor drie jaar een coördinator van start gaan. Verschillende valleien worden onderzocht voor verdere recreatieve en ecologische invullingsmogelijkheden.

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) wijst op meer projecten in de regio, zoals een recente onteigeningsopdracht voor het militair domein in Sint-Katelijne-Waver. “Hiervoor werd zowat 300.000 euro vrijgemaakt. Daardoor is dit gebied in eigendom van ANB en zal dit domein van 12,5 hectare groengebied officieel opengesteld, ingericht en beheerd worden.”

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio