Vlaamse regering bereikt akkoord over kinderbijslag: Dit verandert er

Print
De Vlaamse regering heeft vrijdagnacht na een lange ministerraad een akkoord bereikt over de hervorming van de kinderbijslag. Er wordt komaf gemaakt met het "omslachtige" stelsel en een basisbedrag van 160 euro per kind voorzien. De regering zorg wel voor een overgangsperiode: de nieuwe regeling gaat in voor kinderen die geboren worden vanaf 2019.

Op dit moment ligt de “gewone” kinderbijslag voor werknemers op 90 euro voor het eerste kind, op 167 euro voor het tweede en zowat 250 euro voor het derde. Die bedragen worden gecombineerd met leeftijdstoeslagen en sociale correcties. Dat blijft zo voor kinderen geboren tot eind 2018.

Vanaf 2019 gaat het complexe systeem met “meer dan 700 stelsels” op de schop. Elk nieuw kind krijgt dan 160 euro, dus ongeacht of de ouders nu werknemer, zelfstandige, werkloze of leefloner zijn. De sociale toeslag voor de eerste twee kinderen bedraagt 50 euro, vanaf het derde kind is dat 80 euro. 

Bonus voor kleuterschool

Er zouden wel sociale toeslagen komen voor ouders die een jaarinkomen hebben dat lager ligt dan 30.000 euro. Bij gezinnen met drie of meer kinderen zou die grens liggen op 60.000 euro. Ouders die hun kind naar de kleuterschool sturen krijgen eenmalig 150 euro extra als ze naar de eerste kleuterklas gaan en nog eens 150 in de tweede kleuterklas.

Tot slot gooit de regering ook de schooltoelagen om tot een participatietoeslag. Voor kinderen tot 2 jaar gaat het om 20 euro per jaar, vanaf 5 jaar wordt dat 35 euro, vanaf 12 jaar 50 euro en vanaf 18 jaar 60 euro.

Voordelig voor elk gezin?

Welzijnsminister Jo Vandeurzen toonde zich bijzonder tevreden met het “mooi akkoord”. Hij spreekt van een “groeipakket voor elk gezin” en maakt zich sterk dat het nieuwe systeem het armoederisico gevoelig zal doen dalen.

De Vlaamse regering vond het vorige stelsel te omslachtig en zette de hervorming reeds in het regeerakkoord. Uit een simulatie die de Gezinsbond eerder maakte, blijkt echter dat de meeste gezinnen minder zullen krijgen dan vandaag. De Gezinsbond ijverde vorige maand in het Vlaams Parlement voor het behoud van de leeftijdsbijslagen voor oudere kinderen.

“Deze hervorming van de kinderbijslag zal niet leiden tot daling van de kinderarmoede en treft de middenklasse. De regering voorziet belachelijk weinig middelen voor gericht beleid. 88% van het budget gaat naar de basistoeslag voor ieder kind. Het is ook niet duidelijk wat de impact van deze belangrijke maatregel zal zijn op de kinderarmoede", vraagt ook Groen-fractieleider Björn Rzoska zich af.

De kinderarmoede bleef volgens het Netwerk tegen Armoede de voorbije 10 jaar sterk stijgen.  "Met een basisbedrag van 160 euro per kind is er nauwelijks budget om sociale correcties te voorzien voor zij die het nodig hebben", meent de koepelorganisatie van 59 Vlaamse en Brusselse verenigingen. "Het is duidelijk dat op deze hervormingsplannen geen armoedetoets uitgevoerd is, nochtans een belofte van deze Vlaamse regering", aldus de vereniging. Het Netwerk tegen Armoede zal die toets alsnog nu zelf uitvoeren, op basis van kennis en ervaring van mensen in armoede en wetenschappelijke inzichten.

Onderwijs en provincies

Daarnaast bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de verdere modernisering van het secundair onderwijs. De opdeling tussen ASO, TSO en BSO zou wel blijven bestaan, maar minder uitgesproken. In het lager onderwijs krijgen scholen meer mogelijkheden om vreemde talen te geven.

Ook over de afslanking van de provincies is er een akkoord, meer bepaald over een overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden en de afschaffing van mandaten.

Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) spreekt van een “historische doorbraak” op drie cruciale dossiers. Hij bedankt de coalitiepartners voor de “constructieve gesprekken” van de afgelopen uren. Zaterdag om 11 uur wordt meer toelichting gegeven op een persconferentie.

Nu in het nieuws