Spoorbonden en directie bereiken geen akkoord: staking gaat door

Foto: Photo News

Spoorbonden en directie bereiken geen akkoord: staking gaat door

Print

De spoorbonden en -directie zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken, die de staking kan beëindigen. De directie heeft voorstellen gedaan, de vakbonden consulteren hun achterban. Maandag is een nieuw overleg gepland. Ondertussen loopt de staking dit weekend voort.

Een vergadering van zes uur tussen directie, waaronder ook ceo's Jo Cornu en Luc Lallemand, en spoorbonden heeft voorlopig niets opgeleverd. Beide partijen wensten een oplossing te vinden voor de spontane staking die woensdag uitbrak.

De bonden hadden aangekondigd dat ze zouden doorvergaderen tot er een oplossing was voor het personeel en de reizigers. Maar op de vergadering bleek dat de bonden geen mandaat hadden om een akkoord af te sluiten.

De staking ontstond spontaan in een aantal werkplaatsen, zonder dat de vakbonden daartoe opgeroepen had. Om de geest terug in de fles te krijgen, kunnen de vakbonden niet anders dan eerst met de basis te overleggen. Zoniet riskeren ze een akkoord af te sluiten dat niet gedragen wordt door de spoormannen op het terrein.

Beslissing kredietdagen teruggedraaid?

De directie deed zelf een voorstel om de beslissing over de kredietdagen terug te draaien. In ruil zouden wel andere efficiëntieverhogende maatregelen genomen moeten worden. Een daarvan is het schrappen van de extra feestdag op 15 november (Koningsdag).

De vakbonden consulteren nu hun achterban, om een mandaat te vragen om verder te onderhandelen. Bonden en directie gaan maandag opnieuw samen zitten. Ondertussen loopt de staking, die het sterkst voelbaar is in Wallonië, door. Een vakbondsman wijst er wel op dat de vakbond na overleg met de basis nog steeds kan beslissen de acties op te schorten.

Volgende week dinsdag zou er sowieso gestaakt worden, in het kader van de actie bij de openbare diensten.

MEEST RECENT