Regering wil blijven hervormen “in dialoog” met sociale partners

Print

De federale regering blijft bij haar standpunt dat ze wil hervormen om de solidariteit te garanderen door extra banen te creëren. Ze hoopt die hervormingen door te kunnen zetten in een geest van dialoog met de sociale partners. Dat staat in een reactie vanuit het kabinet van premier Charles Michel op de vakbondsbetoging die dinsdag 60.000 manifestanten naar Brussel lokte.

De betogers richtten hun pijlen op het beleid van de regering-Michel. Diezelfde centrumrechtse regering benadrukt achteraf dat haar hervormingen noodzakelijk zijn om de duurzame financiering van het solidariteitsprincipe veilig te stellen.

“We dragen vandaag allemaal de verantwoordelijk om de financiering te garanderen van onze pensioenen, onze gezondheidszorg, onze solidariteit en van onze kinderen. Zonder hervormingen staan die verworvenheden snel onder druk”, zegt premier Michel.

De regering voert een lijst met voorbeelden aan van hervormingen die hun eerste vruchten beginnen afwerpen. Het gaat daarbij onder meer om de verhoging van de koopkracht als gevolg van de taxshift, de daling van de werkloosheid en het aantal faillissementen, de toename in het aantal nieuwe ondernemingen, de daling van de loonhandicap en de opbrengst van de strijd tegen fiscale fraude.

“Bezorgdheden zijn gehoord”

“De meest efficiënte manier om de koopkracht van de burgers te verhogen, de sociale zekerheid te financieren en nieuw ambitieus beleid te kunnen betalen, is bijkomende jobs te creëren”, gaat de eerste minister voort. “Het is het dna van deze regering, die wil blijven hervormen, en dat in dialoog met de sociale partners.”

Daarbij voert de mededeling verschillende voorbeelden aan van dossiers waarin akkoorden werden gesloten of waarin akkoorden tussen vakbonden en werkgevers werden uitgevoerd. De komende weken zullen ook verschillende dossiers voorwerp uitmaken van sociaal overleg.

De federale regering, die de gewelddaden die door een “minderheid” werden gepleegd aan het einde van het parcours veroordeelt, heeft “de bezorgdheden gehoord die vandaag op straat zijn uitgedrukt. Ze herbevestigt haar wil om te dialogeren en overleggen”, luidt het.

Nu in het nieuws