© AFP

Nog meer drones boven Antwerpse haven

De bedrijven Orange en Rombit gaan samenwerken met het Vlaamse digitaalonderzoekscentrum iMinds om de inzet van drones te testen boven de haven van Antwerpen. Het zogenaamde AGILE-project zou gebruikmaken van erg snelle dataverbindingen en moeten leiden tot een internet-of-thingsplatform, bedoeld voor bedrijven en ondernemers. Al weerklinken ook een aantal controlemogelijkheden voor bijvoorbeeld overheden.

Het droneprogramma past in het bredere, Europese AGILE-project met als doel “een open, flexibel en breed toepasbaar internet-of-thingsplatform te ontwikkelen voor bedrijven en ondernemers, waarop zij dan hun diensten kunnen aanbieden en testen”, klinkt het. Voor het droneprogramma komt het erop neer dat een toestel wordt uitgerust met allerlei sensoren, die scans kunnen doen en metingen kunnen doorsturen.

De inzet van de drone kan ook nuttig zijn voor hulp- en controletaken: “Zo zullen er casestudies uitgewerkt worden op het gebied van camerabewaking en de inspectie van infrastructuur”, klinkt het. “Want milieu en veiligheid staan in dit project centraal. Drones kunnen inbreuken op de milieuwetgeving snel en accuraat detecteren, de water- en luchtkwaliteit te allen tijde meten en onverwachte obstakels op de waterwegen meteen doorgeven aan de centrale.”

Heel wat aandacht gaat naar het testen van snelle dataverbindingen, zowel 4G als later 5G. Zo wordt getest of videobeelden in HD, grote hoeveelheden sensordata, enzovoort, gemakkelijk kunnen worden doorgestuurd.

Het project start begin volgend jaar en heeft een doorlooptijd van twee jaar. Op Europees niveau werd 7 miljoen euro uitgetrokken.

De haven van Antwerpen wordt momenteel bewaakt door een onbemand vliegtuig van het leger, met als doel terreuraanslagen proberen te voorkomen.

Vastgoed

Jobs in de regio