Somers heeft er alle belang bij om zijn korps grondig door te laten lichten

Foto: BELGA

Somers heeft er alle belang bij om zijn korps grondig door te laten lichten

Print

Na de verhalen die het voorbije weekend bekend zijn geraakt, is een onderzoek naar mogelijk racisme in het Mechelse politiekorps onvermijdelijk en absoluut noodzakelijk. Net als de Antwerpse getuigenissen van twee jaar geleden wijzen de Mechelse verhalen op een disfunctie binnen het korps.

Door Kris Vanmarsenille, hoofdredacteur

In Antwerpen weten we intussen wat er aan de hand is, de toestand in Mechelen lijkt gelijksoortig. Het gaat om een situatie die niet van de ene dag op de andere is ontstaan. Het gaat om gedrag dat langzaam is gegroeid, waartegen te weinig werd opgetreden en dat gemeengoed is geworden. Het zal zeer moeilijk zijn om de mentaliteit in de korpsen te veranderen, maar het moet. Steden die steeds meer mensen van buitenlandse origine huisvesten, moeten een sterk, rechtvaardig, evenwichtig en gediversifieerd politiekorps kunnen inzetten. Dat is van cruciaal belang voor alle burgers van de stad.

Een politiekorps is een doorsnede van de bevolking. Alle mogelijke strekkingen en meningen zijn er dus in vertegenwoordigd. Daar is niets mis mee, maar agenten moeten zo doordrongen zijn van hun opdracht en hun plicht dat ze iedereen in alle omstandigheden gelijk behandelen, ongeacht hun overtuiging of gevoel. Je kunt als agent de burgers van een stad niet helpen en beschermen als je sommige burgers minder waard acht dan andere. Agenten die het normaal vinden om hun eigen collega’s te kleineren en te pesten, kunnen eenvoudigweg geen goede agenten zijn.

Als het politiekorps een vertegenwoordiging van de stadsbevolking moet zijn, moeten er ook mensen van buitenlandse origine deel van uitmaken. Dat kan niet als die mensen zich niet welkom voelen of als ze gediscrimineerd worden. Dan creëren we alleen maar frustratie en voeden we de achterdocht tegen de politie. Een goed opgeleid en efficiënt politiekorps verdient respect van de bevolking. En zal dat krijgen ook. We mogen jongeren van andere origine geen excuus geven om de politie te wantrouwen en te bedanken voor een baan bij het korps.

Doorgedreven beleid

Er rust dus een zware taak op de schouders van de burgemeesters. Bart Somers en Bart De Wever lijken zich goed bewust van de ernst van de zaak. De Wever heeft het rapport van het Comité P aangegrepen om een doorgedreven beleid in gang te trappen. Somers wacht nog op meer informatie, maar hij heeft er alle belang bij om zijn korps grondig door te laten lichten en waar nodig orde op zaken te stellen.

Somers heeft in Mechelen al veel bereikt op het vlak van veiligheid en samenlevingsopbouw. Een slecht functionerend politiekorps kan veel van dat werk tenietdoen. Dat mag hij niet laten gebeuren.

.

Nu in het nieuws