© JHS

“Het is Ringland niet te doen om het meest sexy idee”

In onze weekendkrant bestempelde de Antwerpse schepen van Stadsontwikkeling Rob Van de Velde (N-VA) de plannen van Ringland om de spoorcenters in Borgerhout open te breken als onrealistisch. Veerle Janssens van Ringland reageert. Lees hier de integrale bijdrage.

Geachte schepen Rob Van de Velde,

Het doet Ringland plezier dat het stadsbestuur kennis heeft willen nemen van een van haar voorstellen. De burgerbeweging heeft vele ideeën om onze stad aantrekkelijker te maken en het openwerken van de centers onder de spoorweg in Borgerhout is er slechts een van. Met dat voorstel, waar ook de realisatie van een echt Ringspoor en de opening van een volwaardig station Borgerhout bij aansluiten, willen we de omgeving van de Turnhoutsepoort opwaarderen. De overkapping van de Ring biedt daar ideale kansen toe.

We zijn verheugd met uw reactie (GvA van 7 mei), omdat het na onze twee Roma-avonden eind april oorverdovend stil bleef bij de beleidsmakers. Bijna 2.500 Antwerpenaren kwamen toen luisteren naar onze voorstellen om de mobiliteit en de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Maar afgezien van de overkappingsintendant leek niemand van overheidswege geïnteresseerd.

Helaas zijn we ook teleurgesteld. U serveert het voorstel van Ringland voor de centers koudweg af als “propaganda zonder enige realiteitszin” en waarschuwt: “De meeste dromen zijn bedrog”. Dat verbaast ons. In de Ringland Academie, die het voorstel uitwerkte, zitten stuk voor stuk experts in hun vak: planologen, stedenbouwkundigen, ingenieurs… Hun medewerking met de burgerbeweging kadert in een globale visie voor de lange termijn. Het zijn misschien dromers, maar voor toekomstgericht denken – langer dan zes jaar – is dat net een pluspunt. En leerden we van uw partijgenoot en medeschepen Ludo Van Campenhout niet: “Dromen is durven. Want kunnen dromen betekent dat je verder kijkt dan vandaag, dat je ambities hebt. En durven is doen. Doen betekent dromen waarmaken.”

Overleg en samenwerking

In de Ringland-krant hebben we het initiatief van het stadsbestuur toegejuicht om de centers aan de Engelselei in te richten voor lokale winkels, ambachtelijke ateliers of ruimte voor jongeren. Alleen vrezen we dat die plek met de huidige Ring en Singel nog steeds een ‘achterkant’ zal blijven. Met de overkapping van de Ring en de verplaatsing van de Singel worden de centers beter toegankelijk vanuit Borgerhout extra muros. “Wanneer enkele centers omgevormd worden tot onderdoorgangen, kan de Engelselei zich openen naar het gigantische Ringlandpark”, schreven we. Nergens hebben we gesteld dat ze allemaal open moeten, wat uit stabiliteitsoverwegingen inderdaad misschien niet wenselijk is. Enkele centers openwerken kan echter bezwaarlijk als “onhaalbaar” worden beschouwd: op oude foto’s is te zien dat er vroeger ettelijke doorsteken waren.

Uiteraard zal dat verder studiewerk vergen, evenals overleg en samenwerking met andere instanties, zoals Infrabel. “Het zou mooi zijn mocht Ringland de hand uitsteken”, schrijft u. Bij dezen willen we graag onze beide handen uitsteken! Bij Ringland is het van meet af aan de expliciete bedoeling geweest met zo veel mogelijk mensen, ook in het bestuur, samen na te denken over en te werken aan de stad van de toekomst. Wij gaan dus graag in op uw uitnodiging om het studiewerk van de Ringland Academie aan de stadsdiensten voor te stellen.

Ringland heeft een draagvlak

Het hele verhaal heeft u “doen inzien dat de stad, het agentschap Wegen en Verkeer en de BAM de geweldige projecten die we aan het uitwerken zijn, veel sexyer moeten brengen”. Ringland is het er geenszins om te doen wie het meest sexy idee heeft. “Lopende stadsprojecten aftroeven met onhaalbare dromen”, zoals u ons verwijt, is het laatste wat we willen. Wij doen, gedragen door duizenden burgers én experts, bestudeerde voorstellen. Tussen haakjes: de Lange Wapperbrug, het prestigeproject van de BAM, was destijds een uiterst sexy voorstel. Alleen was er geen draagvlak voor te vinden. En net dat heeft Ringland wel.

Draagvlak is ook dat waar de overkappingsintendant naar op zoek is. Alexander D’Hooghe heeft ons daarom al uitgenodigd om samen te werken.

Mogen we dan ook van u en uw collega’s een uitnodiging verwachten? Eventueel zelfs voor een publiek debat? “Ik ga door met de vernieuwing en stel eerstdaags de architect aan en stoom door voor een mooier Borgerhout”, stelt u vastberaden. Ringland houdt van zo veel daadkracht. Het moet immers vooruitgaan. Daarom ook hebben we mee willen nadenken. En dat zullen we blijven doen, als cadeau aan onze stad.

En als we dan eindelijk in gesprek zijn, laten we dan ook de vele andere beleidsvoorstellen van Ringland bekijken. Want de centers zijn maar één onderdeel van een onderbouwd plan voor een reorganisatie en een volledige overkapping van de Ring, en alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt.

Alleen in samenwerking en respect zullen we uit de impasse geraken. Alleen zo werken we samen aan een leefbare, veilige en gezonde stad.

www.ringland.be

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring