© koen fasseur

© jan van der perre

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Rob Van de Velde: “Ringland: propaganda zonder zin voor realiteit”

Ringland boekt succes met de plannen voor de overkapping van de Antwerpse Ring. Maar lang niet alles wat Ringland zegt, is haalbaar. Dat zegt Rob Van de Velde, Antwerps schepen van Mobiliteit, zaterdag in een opiniestuk in Gazet van Antwerpen. Lees hier de integrale bijdrage.

Rob Van de Velde

Ik heb vorige week mijn tong spreekwoordelijk tien keer rondgedraaid vooraleer te reageren op een voorstel van Ringland. Nu gebeurt dat wel vaker, maar ditmaal ging het over stadsontwikkeling, een van mijn bevoegdheden. Het voorstel van Ringland-boegbeeld Peter Vermeulen en de zijnen over de Turnhoutsepoort en het openwerken van de ‘centers’ ziet er gelikt uit, maar het blijkt niet meer dan propaganda zonder enige realiteitszin.

De Turnhoutsepoort, onder de treinsporen, is de toegangspoort naar de stad voor bezoekers die uit de richting van de Kempen komen en die de Turnhoutsebaan inrijden. De centers vormen de muur onder de sporen, waar de bewoners tegenaan kijken. Die vergeten buurt was uitgegroeid tot een hotspot voor drugsdealers en -gebruikers.

In 2013 heb ik dat dossier van onder het stof gehaald. Ik geloof dat de aaneenschakeling van een 55-tal potentiële ambachtsruimten een gigantische impuls kan betekenen voor de buurt. Ondertussen zijn al enkele centers in samenwerking met de vzw Studio Start ingericht, volgende week kiezen we een architect om zelf enkele ‘showcenters’ te bouwen en verder plannen we met de 3,5 miljoen euro subsidie van de Vlaamse overheid alle centers af te werken. Het wordt een van de pareltjes in de grootste transformatie van Borgerhout ooit. Die loopt van het knappe scoutsgebouw op de Plantin en Moretuslei over de centers, de ontwikkeling van de AROP-site – een bedrijventerrein van 6.000 vierkante meter in een dichtbevolkte buurt – tot een site met park, school, wonen, retail en een make-over van de Turnhoutsepoort en van het kruispunt ervoor met fietspaden tot en met de heraanleg van Spoor Oost tot een sport- en evenementenruimte voor de buurt.

Saai maar bezorgd

Nu komt Ringland met een schijnbaar voor de hand liggend, geniaal en simpel plan: maak die centers toch gewoon open. Daar kan toch geen mens tegen zijn. Sta me toe even de verantwoordelijke, misschien saaie, maar zeker bezorgde en welwillende beleidsvoerder te zijn, door te wijzen op de realiteit.

Het Ringspoor, waar in het begin van de twintigste eeuw de centers tegenaan gebouwd werden, is een uitzonderlijke constructie. Je kunt het best zien als een zandberg in trapeziumvorm, waartegen een (mooie) stenen afwerking is geplaatst. De centers zijn dus, vereenvoudigd weergegeven, een soort dubbele façade, met ertussen een berg zand.

Op enkele plekken hebben de toenmalige Staatsspoorwegen een onderdoorgang gemaakt die, in tegenstelling tot het grootste stuk van het Ringspoor, wél volledig werd volgebouwd en die steunend is op die bepaalde plekken.

Uiteraard hebben wij in de voorbereiding voor het vernieuwen van het Ringspoor de mogelijkheid tot het openen van centers op tafel gelegd, dat ligt voor de hand. De constructie laat dit echter niet toe. Je kunt niet, zoals Ringland wil doen geloven, in een center wat zand weghalen en – huppekee! – er is een doorgang. Nee, er zou over een afstand van minimaal een geplande ondertunneling tot maximaal 1 kilometer spoor moeten worden opgebroken om een dragende vaste constructie te bouwen. Ingrijpend, onbetaalbaar en alleen uitvoerbaar met medewerking van Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het spoornet, die momenteel wel wat belangrijker zaken op de agenda heeft staan.

Daarenboven wil de stad met de vernieuwing van de centers een veilig gevoel brengen in de buurt. Die doorsteken onder de sporen, van 6 meter breed en pakweg 35 meter lang, geven dat gevoel allerminst. Ik ga dus door met de vernieuwing en stel eerstdaags de architect aan en stoom door voor een mooier Borgerhout.

Sexyer verhaal brengen

Het hele verhaal heeft me doen inzien dat de stad, het agentschap Wegen en Verkeer en BAM de geweldige projecten die we aan het uitwerken zijn, veel sexyer moeten brengen. Zowel de centers als het plan voor de Turnhoutsepoort zijn op korte termijn realiseerbaar en brengen massa’s voordelen voor de buurt. Alleen worden ze niet met voldoende tromgeroffel gelanceerd. Integendeel, Ringland doet er een onhaalbaar schepje bovenop en dat wordt dan bejubeld.

De nochtans vele voordelen – zoals veiligere kruispunten, comfort voor fietsers en een betere doorstroming– dienen toch iedereen? Het zou mooi zijn mocht Ringland de hand uitsteken, net zoals de intendant voor de overkapping dat ook heeft gedaan, in plaats van te proberen om lopende stadsprojecten af te troeven met onhaalbare dromen. Want met Happy van Pharrell Williams en andere mooie plaatjes alleen, zou het Ringlandfeestje wel eens kunnen eindigen met Marco Borsato: ‘de meeste dromen zijn bedrog’.

Info centers:www.agvespa.be/nieuws/ontwikkeling-centers-borgerhout-kan-van-start-gaan

Info Turnhoutsepoort:wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-turnhoutsepoort-singel

Plannen van Ringland met de centers: http://ringland.be/stadsontwikkeling/minder-ring-meer-borgerhout/

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring