De gevangenis van Beveren. © BELGA

Burgemeester boos over staking cipiers: “Altijd prijs bij mooi weer”

De cipiers van de gevangenis van Beveren legden vrijdag het werk neer. Ze sloten zich aan bij de protestacties in Brussel en Wallonië. Hun actie viel niet in goede aarde bij burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Het is altijd prijs bij een verlengd weekend en als het goed weer is”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

lej

Een van de vakbonden van de cipiers riep vrijdag op om het werk neer te leggen. In de gevangenis van Beveren werd die oproep van de VSOA opgevolgd, elders in Vlaanderen niet. In Brussel en Wallonië wordt al dagen gestaakt. Die actie in Beveren valt niet goed bij burgemeester Marc Van de Vijver. “Ik erken het stakingsrecht, maar het is altijd prijs als het een verlengd weekend is”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Van de Vijver moest vrijdagochtend en -middag telkens vijf agenten leveren om bij te springen in de gevangenis, waardoor de dienstverlening van zijn korps in het gedrang komt, zegt hij. “We hebben gewoon geen mensen meer. De stakers zitten in de zon en lachen onze politiemensen vierkant uit. Ik vrees dat er binnenkort een staking zal uitbarsten bij ons korps en ik kans ze niet eens ongelijk geven.”

© jdl

Akkoord

Vrijdagavond bereikten de cipiersbonden een akkoord met minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Zo komen er 405 nieuwe aanwervingen en worden de besparingen bevroren tot eind 2016. De vakbonden zullen het akkoord aan hun achterban voorleggen. Binnen de 36 uur zouden die moeten beslissen of ze weer aan het werk gaan.

Klacht

© BELGA

De staking, die al elf dagen duurt, creëerde onhoudbare toestanden in Brusselse en Waalse gevangenissen. De Belgische Staat kreeg al dwangsommen opgelegd door een rechtbank, omdat de basisrechten van gedetineerden geschonden worden. En een gedetineerde in de gevangenis van Doornik diende al een klacht in tegen de Belgische staat over de onmenselijke leefomstandigheden in de gevangenis.

Cipiers leggen het werk neer in gevangenis Beveren

© if

In de gevangenis van Beveren is vrijdag in de loop van de voormiddag een actie uitgebroken onder de cipiers. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens de woordvoerster riep de liberale vakbond op tot de actie.

“Op dit moment gaat het om een individuele actie in één gevangenis, die de oproep van één vakbond, het VSOA, opvolgt”, zegt de woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. “Het VSOA heeft gevraagd om over te gaan tot actie. De actie is gestart in Beveren, maar de andere gevangenissen zijn niet gevolgd.”

Hoeveel cipiers het werk neergelegd hebben in Beveren, kan men niet zeggen. Maar wel is de hulp ingeroepen van de politie en de civiele bescherming.

Al meer dan een week zijn de cipiers aan het staken in de gevangenissen in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen gingen de cipiers na de stakingsdag van vorige week, waartoe ACOD en ACV hadden opgeroepen, wel opnieuw aan de slag.

Woensdag stelde minister van Justitie Koen Geens een protocolakkoord voor dat onder meer 350 aanwervingen voorziet, een bevriezing van de besparingen op 6 procent tot eind 2016, 1 op 1-vervanging van het vertrekkend personeel en een iets grotere flexipremie voor meer personeelsleden in de gevangenissen. Maar het voorstel werd aan Franstalige zijde verworpen. Er is vrijdag nieuw sociaal overleg gaande, waarbij ook met de Franstalige gevangenisdirecteurs overlegd werd.

Cipiers en buschauffeurs in Wallonië staken voort

© BELGA

Normaal zou de staking in de gevangenissen woensdag om 6 uur eindigen, maar in het merendeel van de gevangenissen in Wallonië wordt er voort gestaakt. Ook in Wallonië is het busverkeer woensdag verstoord door acties van de socialistische overheidsvakbond.

In Vlaanderen zijn de cipiers weer normaal aan de slag gegaan, zo is vernomen van de vakbondssecretarissen van de overheidsbonden ACV en ACOD. “Wij houden ons aan de afspraken”, zegt Filip Dudal van ACV. In Wallonië wordt echter ook donderdag nog gestaakt, aldus Michel Jacobs, federaal secretaris van de Franstalige socialistische overheidsvakbond CGSP Ami.

Minister Geens wil tijdens deze legislatuur een besparing van 1,5 procent realiseren in de gevangenissen. Het personeel moet met name in vijf shifts werken, tegenover drie momenteel. De Franstalige bonden voerden daartegen in december al actie.

Ook de buschauffeurs staken in Wallonië, zo is vernomen van de verschillende woordvoerders van de vervoersmaatschappij TEC. De hinder lijkt het grootst in het Luikse, met heel veel bussen die niet rijden vanuit de depots van bijvoorbeeld Jemeppe en Robertmont. Ook in Henegouwen, Waals-Brabant en de regio van Charleroi zijn lijnen geschrapt, maar de problemen zijn er minder groot.

In verschillende provincies in Vlaanderen is de dienstverlening van De Lijn woensdagmorgen eveneens verstoord door een actie van de socialistische overheidsvakbond ACOD. De grootste hinder situeert zich in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Limburg.

Weg- en gerechtelijk politie vangen staking cipiers op

© BELGA

Om de staking van de cipiers in de Brussels en Waalse gevangenissen op te vangen, worden ook agenten van de federale weg- en gerechtelijke politie ingeschakeld, schrijft La Dernière Heure vrijdag. De woordvoerder van de federale politie bevestigt de informatie.

Al meer dan een week zijn de penitentiaire agenten aan het staken in de gevangenissen in Brussel en Wallonië. Om de bewaking in de gevangenis op peil te houden werd beroep gedaan op agenten van de lokale politie. Maar sinds kort weigeren enkele politieagenten om voor de bewaking in de gevangenissen in te staan. Daarom doen verschillende penitentiaire inrichtingen nu een beroep op de federale politie.

De politievakbonden zijn hier, zacht uitgedrukt, niet mee opgezet.

Het moet ophouden

We willen er geen communautaire kwestie van maken. Maar wanneer we vaststellen dat de voorstellen van minister van Justitie Koen Geens voor het gevangenispersoneel door de Vlaamse gevangenisbewakers positief werden onthaald en door de Franstalige gevangenisbewakers als volstrekt onvoldoende van de hand werden gewezen, dan vinden we dat enigszins vreemd. Wanneer we horen dat de staking in de Franstalige gevangenissen minstens tot maandag zal duren, dan vragen we ons af of dit misschien wel eens te maken zou kunnen hebben met het verlengd weekend en het mooie weer. Of is het echt zo dat er in Franstalig België minder personeel is in verhouding tot het aantal gevangenen dan in Vlaanderen?

Wegens zelf nog nooit in een gevangenis gezeten en bedrijfsbezoeken aan gevangenissen minder voor de hand liggen, kunnen we ons niet heel veel voorstellen bij het werk van een gevangenisbewaker. We willen meteen aannemen dat het over het algemeen geen pretje is gezien de mensen met wie men moet werken. We hebben het dan uiteraard niet over de collega-gevangenisbewakers, wel over de gevangenen waar soms heel zware - en moeilijk handelbare - jongens tussen zitten. Ze verdienen dan ook een decent loon, een goede combinatie werk-gezin en ons respect.

Met het grote aantal stakingen door het gevangenispersoneel moet wel eindelijk komaf gemaakt worden. Ook omdat men de gevangenen dan niet even gewoon met verlof kan sturen en dus de politie de taken van het gevangenispersoneel moet overnemen. Als dat een keertje moet, tot daar aan toe. Maar niet om de haverklap en al helemaal niet in tijden dat onze politiemensen op zich al overbelast zijn door alle veiligheidsproblemen en terreurdreigingen.

Het moet dus gedaan zijn met die overvloed aan stakingen door het gevangenispersoneel . Dat moet gebeuren met twee maatregelen. Er moet een minimale dienstverlening komen bij stakingen. Misschien is het zinvol om in de wet op de minimale dienstverlening tegelijk in te schrijven dat minimale dienstverlening voor gevangenen geen reden kan zijn om naar de rechter te stappen en een schadevergoeding te vragen omdat men een keertje minder kan douchen of bezoek krijgen. De tweede maatregel die tegelijk moet genomen worden, is de aanwerving van voldoende gevangenispersoneel. Daarover hebben minister Koen Geens en de vakbonden nu een akkoord gesloten, maar niet over de minimale dienstverlening. Dat laatste moet er ook komen.