© Photo News

“CD&V wringt voortdurend tegen en Open Vld werpt geen doorslaggevend gewicht in de schaal”

De christelijke arbeidersbeweging heeft Rerum Novarum ten volle aangegrepen om duidelijk te maken dat zij en haar leden niet tevreden zijn over het gevoerde beleid. De bezuinigingen en de aankondiging van nog meer slecht nieuws bij het opstellen van de begroting voor 2017 kregen de volle laag.

Lex Moolenaar

Telkens weer klonk de roep om de hoge inkomens meer te laten bijdragen aan het saneren van de financiën. Waar blijven de belastingen op grote vermogens en financiële transacties? Wanneer komt er eindelijk een doeltreffend antifraudeplan? En het is hoog tijd dat het sociaal overleg weer ten volle in ere wordt hersteld. Dat was de heersende teneur in de toespraken van de kopstukken van Beweging.net, het ACV en de CM.

Opvallend was dat ook Vlaams CD&V-minister Hilde Crevits nadrukkelijk pleitte voor een vermogenswinstbelasting. Het is bekend dat haar partij daar voorstander van is, maar de partners in de federale regering (N-VA, Open Vld en MR) hebben tot nu toe de boot afgehouden. Dat straalt ook af op CD&V en vooral op minister van Werk Kris Peeters. Diens plannen om te tornen aan de 38 urenweek en zijn opmerking dat de Belgen boven hun stand leven zijn niet goed gevallen bij zijn achterban. Peeters kon wat steun van zijn partijgenote Crevits dus goed gebruiken.

De roep om een andere verdeling van de inspanningen was ook prominent aanwezig in het energiedebat dat het Vlaams Parlement woensdag voerde na het vertrek van Annemie Turtelboom en de eedaflegging van haar opvolger Bart Tommelein. De oppositie eist dat de omstreden Turteltaks wordt afgebouwd en dat ook de grote bedrijven meebetalen voor de schulden die in het verleden zijn gemaakt met de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen. Die eis is niet onredelijk.

In de federale regering hebben de N-VA en de MR tot nu toe het been stijf gehouden bij de uitvoering van hun centrumrechtse herstelbeleid. CD&V wringt voortdurend tegen en Open Vld werpt geen doorslaggevend gewicht in de schaal. Maar de vraag vanuit de samenleving naar een meer rechtvaardige verdeling van de inspanningen wordt steeds groter. En in de Vlaamse regering zou ook Open Vld graag verlost worden van de taks die de naam draagt van een liberale ex-minister.

De regeringen hebben deze zomer nog één kans om hun agenda door te drukken. Volgend jaar moet de begroting voor 2018 worden opgesteld. Dat is een verkiezingsjaar en daarin heeft de burger niet veel meer te vrezen.

MEER OVER Ons standpunt