© BELGA

Verblijfsrecht van vluchtelingen voortaan beperkt in de tijd

Erkende vluchtelingen zullen voortaan niet langer een onbeperkt verblijf krijgen in ons land, maar slechts een beperkt verblijf voor vijf jaar. De Kamer heeft daarvoor donderdag een wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) goedgekeurd. De termijn waarbinnen de asielinstanties een aanvraag voor gezinshereniging moeten onderzoeken, stijgt van zes naar negen maanden.

Momenteel is België een van de weinige landen waar een erkende vluchteling automatisch een onbeperkt verblijfsrecht krijgt. Daar komt nu verandering in: het verblijfsrecht zal voor vijf jaar gelden. Dan wordt bekeken of de situatie in het land van herkomst dermate gewijzigd is dat er bijvoorbeeld geen oorlog meer woedt of het risico op vervolging verdwenen is. In dat geval kan de status van erkende vluchteling worden ingetrokken en het verblijfsrecht vervallen. Bij de stemming drukten PS, Ecolo-Groen en PVDA op de rode knop. Het cdH onthield zich.

Gezinshereniging

Daarnaast keurde de Kamer de langere termijn voor de verwerking van aanvragen voor gezinshereniging goed. Die termijn stijgt van zes naar negen maanden. De meerderheidspartijen en Vlaams Belang stemden voor de wettekst, de andere partijen drukten op de rode knop. De ingreep volgt op de asielinstroom die tot enkele maanden geleden hoge toppen scheerde. Bedoeling is dat de instanties de nodige tijd krijgen om aanvragen te verwerken. Indien de zes maanden voorbij waren zonder beslissing, werd de gezinshereniging ambtshalve toegekend.

Een blik op de cijfers voor gezinshereniging leert dat er in 2014 52.486 kaarten voor gezinshereniging werden afgeleverd. Een jaar later waren dat er 55.179. Daarbij vallen enkele tendensen op. Zo maken EU-burgers het leeuwendeel van de begunstigden uit. Hun aantal nam toe van 31.731 in 2014 naar 32.016 vorig jaar.

In de statistieken is ook sprake van mensen die in België geboren zijn. Hun aantal steeg eveneens van 5.831 naar 6.795. Het gaat daarbij om kinderen van vreemdelingen met een wettelijk verblijfsstatuut in België. De gezinshereniging met mensen die een vluchtelingenstatuut of subsidiaire bescherming kregen, verdubbelde in de periode 2014-2015: van 1.386 naar 3.042, onder wie 1.182 Syriërs.