© Joris Herregods

Jongeren met migratieachtergrond solliciteren massaal bij Antwerpse politie

Tientallen jongeren met een migratieachtergrond hebben zich de voorbije weken kandidaat gesteld voor een job bij de Antwerpse politie. Dat heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) gisteren bekendgemaakt. Korpschef Serge Muyters is intussen klaar met zijn beleidsnota Diversiteit.

vdaa

De Antwerpse politie mag dan heel wat kritiek krijgen wegens het racismeprobleem in eigen rangen, het politiekorps oefent toch een bijzondere aantrekkingskracht uit op de jongeren, inclusief de jongeren met een migratieachtergrond.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de eerste lokale aanwervingsgolf van de Antwerpse politie die momenteel lopende is. “Enkele honderden mensen hebben zich de voorbije weken aangemeld voor een job bij de politie”, aldus communicatiedirecteur Sven Lommaert. “De kandidatuur van een vijfhonderdtal kandidaten is intussen aanvaard. Hun selectieprocedure is lopende.”

Het aantrekken van meer agenten van allochtone origine is een van de prioriteiten in het diversiteitsbeleid dat korpschef Serge Muyters voor ogen heeft. Zijn beleidsnota Diversiteit Iedereen anders, altijd van dienst, werd vorige week goedgekeurd door het directiecomité van de Lokale Politie. “Diversiteit wordt de rode draad in de reguliere werking van de politie. Daarom voeren we ook de zogenaamde Diversiteitstoets in. Voor elke beslissing of maatregel die we nemen, zullen we nagaan wat de impact op de diversiteit in ons korps is.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners