Korpschef Serge Muyters en burgemeester Bart De Wever © Joris Herregods

Serge Muyters, korpschef van de Antwerpse politie, heeft ingegrepen en de Dienst Intern Toezicht gereorganiseerd. “Een verbetering, maar hij heeft nog veel werk”, klinkt het. © Jan Van der Perre, wul daneels

1/2

"Problemen worden nu nét aangepakt"

De Wever: “Voor sommige agenten zijn racistische uitlatingen banaal”

In mei begint de Antwerpse politie met een interne campagne om de zwijgcultuur binnen het korps te doorbreken. "De problemen bij de politie worden nu nét aangepakt", liet burgemeester Bart De Wever maandagavond nog op Terzake verstaan.

Het onderzoek van het Comité P sterkt burgemeester Bart De Wever (N-VA) en korpschef Serge Muyters in de overtuiging dat er bij de politie een “kwantumsprong” gemaakt moet worden inzake antiracisme en diversiteit. “We hadden de eerste stappen al gezet”, aldus Muyters. “De Cel Diversiteit is hervormd, het netwerk Diversiteit is operationeel en ook het meldpunt is een feit. We zijn ook al begonnen met praktische cursussen Diversiteit voor de leidinggevenden.”

“Banaal”

“Voor sommige politiemensen zijn racistische of stereotype uitlatingen banaal”, zegt burgemeester Bart De Wever. “Men doet ze zelfs in het bijzijn van agenten met een allochtone achtergrond, omdat men er niet meer bij stilstaat. Voor die allochtone agenten is dat dan weer het teken dat men aanvaard is, dat men erbij hoort. [...] Het zal een werk van lange adem worden om die cultuur van het stilzwijgen er uit te krijgen. We zijn nu begonnen met de eigen rekrutering. Het ziet er veelbelovend uit. Ik denk dat we de cultuur binnen het korps wel kunnen veranderen, als we erin slagen om meer politiemensen aan te trekken met een diverse achtergrond.”

Meldpunt

Om de cultuur van het stilzwijgen te doorbreken, begint de politie in mei met een interne campagne om agenten aan te sporen om racistische uitlatingen of pestgedrag wél aan te kaarten via een meldpunt of het netwerk diversiteit.Het Comité P gaat nu nog een vergelijking maken tussen het Antwerpse korps en dat van andere grote steden als Gent, Brussel en Luik.

Problemen aangepakt

Op Terzake kwam De Wever nog terug op het feit dat de Antwerpse politie en stad opnieuw in een negatief daglicht worden geplaatst. "De problemen bij de politie bestonden al vele jaren en worden nu nét aangepakt", reageerde de burgemeester.

Lees maandag het hele artikel in Gazet van Antwerpen

Comité P klaagt racisme aan in Antwerps korps

© JVDP

De Antwerpse politie moet dringend werk maken van een echt antidiscriminatiebeleid. Dat is een van de aanbevelingen van het Comité P, dat onderzoek deed naar racisme binnen het korps. Slechts een kleine minderheid gedraagt zich racistisch, maar die minderheid wordt niet tot de orde geroepen door leidinggevenden of collega’s, aldus het Comité P.

Het Comité P startte in 2014 een toezichtsonderzoek naar het diversiteits- en antiracismebeleid van de Antwerpse politie. De aanleiding was een reeks schokkende getuigenissen van allochtone politiemensen in de pers.

De verhalen over racistische pesterijen, wantrouwen en discriminatie worden grotendeels bevestigd in het nieuwe rapport. Volgens het Comité P bestaat er binnen het Antwerpse politiekorps een zwijgcultuur, waardoor zowel autochtone als allochtone agenten racistische incidenten niet melden, uit angst voor represailles door collega’s.

Volgens het Comité P heeft het “interne racisme” te lang geen aandacht gekregen binnen het politiekorps. Het rapport is vooral scherp voor de korpsleiding onder de vorige burgemeester, die – ondanks een alarmerend rapport in 2010 – nauwelijks concrete maatregelen zou hebben genomen.

Het Comité P erkent wel dat er onder huidig korpschef Serge Muyters een kentering kan worden waargenomen en het “diversiteitsbeleid aangezwengeld wordt”.