© Photo News

Aantal klachten in kinderopvang daalt

Het aantal klachten in de kinderopvang zit in dalende lijn. In 2015 telde Kind & Gezin 654 klachten, duidelijk minder dan de voorgaande jaren. Zo ging het in 2012 nog om 860 klachten, in 2013 om 844 en in 2014 om 804. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

De meeste klachten hebben betrekking op de communicatie met de kinderopvang. Van de 3.162 klachten die sinds 2012 zijn ingediend, hadden er 423 te maken met communicatie. Daarnaast hadden de klachten vooral betrekking op de dynamische veiligheid (381) en de personeelsomkadering (345).

Aan al de klachten werd gevolg gegeven. In 864 gevallen werd een inspectieopdracht gegeven, 641 keren werd een informatieve nota opgemaakt. Voor 367 klachten werd een opdracht gegeven aan de voorziening. In 236 gevallen werd de klacht terug ingetrokken en bij 207 klachten werd de procedure ‘gevaarsituatie’ opgestart.

“Het dalend aantal klachten in de kinderopvang is goed nieuws”, vindt CD&V-politica Schryvers, “Het toont aan dat er stevig wordt ingezet op kwaliteit.”

Nu in het nieuws