13 Belgische bankiers verdienden meer dan 1 miljoen euro

Foto: Photo News

13 Belgische bankiers verdienden meer dan 1 miljoen euro

Print

Het aantal grootverdieners in Europese banken is in 2014 tegenover het jaar daarvoor aanzienlijk toegenomen. Dat meldt de Europese Bankenautoriteit EBA in een nieuw rapport. In België verdienden dertien bankiers meer dan een miljoen euro.

Over de hele Europese Unie is het aantal bankiers dat meer dan een miljoen euro verdient in 2014 met 21,6 procent gestegen, van 3.178 in 2013 tot 3.865 in 2014. Dertien Belgische bankiers verdienden in 2014 gemiddeld 1,52 miljoen euro, vier meer dan het jaar daarvoor.

Vier van die dertien bankiers verdienden in 2014 bovendien tussen 2 en 3 miljoen euro, zo staat in het rapport .

De meeste grootverdieners, 2.926, komen uit het Verenigd Koninkrijk. De meeste van hen worden in pond betaald. In Duitsland viel het aantal bankiers dat meer dan een miljoen euro verdient terug van 397 tot 242. In alle andere landen bleef het aantal relatief stabiel.

13 Belgische bankiers verdienden meer dan 1 miljoen euro

Wisselkoers

Dat in 2014 het aantal bankiers in de EU die jaarlijks meer dan een miljoen euro opstrijken met 21,6 procent is gestegen, komt vooral door de wisselkoers tussen de euro en het Britse pond. Dat leidde tot een hoger inkomen van bankiers die in pond worden betaald wanneer dat uitgedrukt wordt in euro, aldus de EBA.

Bonusplafond

Het Europese bonusplafond dat werd ingesteld heeft er dan weer toe geleid dat het vaste loon van bankiers steeg, ten koste van de variabele beloningen. De regels voor het bonusplafond schrijven voor dat de variabele beloning bij een bank niet hoger mag zijn dan het basissalaris, of twee keer dat bedrag na toestemming van de aandeelhouders.

Met het bonusplafond wil Europa vermijden dat bankiers nog langer onverantwoorde risico’s nemen zoals in de aanloop naar de bankencrisis van 2008.

Externe links
Nu in het nieuws