© Belga

Kilometerheffing voor vrachtwagens start overmorgen

Op 1 april treedt in België de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in werking. Met het systeem willen de drie gewesten meer het gebruik dan het bezit van een vrachtwagen belasten en buitenlandse vrachtwagens laten meebetalen voor het gebruik van onze wegen.

sdv

De jaarlijks opbrengst van de heffing wordt geraamd op 750 miljoen euro. Het systeem werd woensdag voorgesteld door Viapass, de interregionale overheidsinstantie die het systeem zal coördineren en controleren. Opmerkelijk: geen van de drie aangekondigde gewestministers van Mobiliteit - Christophe Lacroix (Wallonië), Pascal Smet (Brussel) en Ben Weyts (Vlaanderen) - was aanwezig op de persconferentie.

‘OBU’ voor alle binnen- en buitenlandse vrachtwagens

Het dossier kent een lange voorbereiding. Er is jaren gediscussieerd over de beste methode. In 2011 sloten de drie gewesten een samenwerkingsakkoord over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. Dat akkoord werd nadien verder uitgewerkt.

Vanaf vrijdag 1 april zullen alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton een bedrag variërend tussen 7,4 cent en 29,2 cent per gereden kilometer betalen op de tolwegen. Het bedrag hangt af van de vrachtwagen, zijn uitstoot en de weg waarop hij rijdt. Alle Belgische en buitenlandse vrachtwagens die in België rijden, moeten uitgerust zijn met een On Board Unit (OBU), een bakje dat op basis van gps-gegevens de gereden kilometers registreert.

Volgens Johan Schoups, administrateur-generaal van Viapass, is voor de start gerekend op zo’n 350.000 gebruikers. Dat aantal zou na een jaar oplopen tot 600.000. In totaal worden er 800.000 OBU’s geproduceerd. Die zijn volgens Schoups al beschikbaar.

Tolwegen in Wallonië

Het tolwegennet komt grotendeels overeen met dat van het Eurovignet. In Wallonië zijn er tolwegen toegevoegd om sluipverkeer te vermijden. De kaarten met tolwegen staan op www.viapass.be/nl/downloads .

De naleving van de heffing zal gecontroleerd worden via 40 vaste portieken op de grote verkeersassen, 22 mobiele camera’s en 40 controlevoertuigen van de gewesten. De boete bedraagt 1.000 euro per overtreding.

Kritiek

Er was kritiek opgedoken over onnauwkeurige registraties door het systeem. Zo zouden gebruikers ook tol aangerekend krijgen voor parallelwegen of parkings die in de buurt van tolwegen liggen. Dat levert dan foute facturen op. “Die problemen zijn er inderdaad”, geeft Viapass-topman Schoups toe. “Gebruikers kunnen dat soort foute aanrekeningen altijd signaleren. We zullen dat dan controleren en als het klopt, zal de gebruiker vergoed worden”, aldus Schoups.

Schoups counterde ook de kritiek van fiscalist Michel Maus. Die had de kilometerheffing bestempeld als illegaal. “De kilometerheffing is juridisch voldoende onderbouwd”, zo maakt Schoups zich sterk.

Ondernemersnetwerk Voka waarschuwt dan weer voor de economische impact van de heffing. Door de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens zal het transport in België vanaf vrijdag “een pak duurder worden”, klinkt het. Voka dringt erop aan snel werk te maken van de beloofde flankerende maatregelen. De organisatie vreest ook dat de heffing weinig zal doen aan de files omdat het geen slimme kilometerheffing is.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER