Laakdal voert strijd tegen parkeerproblematiek op

Foto: Foto - gemeente Laakdal

Laakdal voert strijd tegen parkeerproblematiek op

Print
Laakdal - De gemeente Laakdal voert de strijd tegen de parkeerproblematiek op. Voortaan moeten ontwikkelaars van meergezinswoningen of assistentiewoningen niet alleen voldoende parkeerplaatsen voorzien voor alle bewoners, maar ook een fietsenstalling.

In 2010 bepaalde het gemeentebestuur reeds dat meergezinswoningen (vanaf 3 woonentiteiten) verplicht over anderhalve parkeerplaats per woonentiteit moesten beschikken.

Tine Gielis (burgemeester en schepen bevoegd voor huisvesting en dorpskernversterking): “Het autobezit is de laatste jaren zo geëvolueerd dat anderhalve parkeerplaats per woonentiteit niet meer volstaat. De problematiek is echter van die aard dat het een gedeelde verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur en privé-personen moet zijn.  Door middel van dit reglement hopen wij samen de parkeerdruk op het openbaar domein te kunnen verminderen.”

Frank Sels (schepen van Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit): “De gemeenteraad heeft nu beslist om het aantal parkeerplaatsen op te trekken tot 2 parkeerplaatsen per woonentiteit. Bovendien moeten de parkeerplaatsen uitgevoerd worden volgens het parkeervademecum. (5m x 2,75 m). Het heeft geen zin om parkeerplaatsen op te leggen als ze niet toegankelijk  en gebruiksvriendelijk zijn. Ook dient er minstens 1 fietsenstalling voorzien te worden per slaapkamer.”

Boete

Indien de voorgeschreven parkeervoorzieningen en/of fietsstallingen ontbreken, dient een vergoeding betaald te worden van €20.000 per ontbrekende parkeerplaats en €1000 per ontbrekende fietsstalling. De bouwheer is trouwens verplicht om maximaal 80 % van de parkeerplaatsen te voorzien op eigen terrein.

"Met deze strenge bepalingen trachten wij de bouwheren van appartementen duidelijk te maken dat investeren in een degelijk parkeerbeleid noodzakelijk is. Tenslotte werd in de nieuwe verordening ook opgenomen dat parkeerplaatsen -die niet toegewezen worden tot de woonentiteiten- niet ongebruikt mogen blijven, maar beschikbaar moeten blijven voor bewoners en bezoekers", besluiten Gielis en Sels.

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio