District wil alleen windturbines in havengebied

Foto: Imageglobe

District wil alleen windturbines in havengebied

Print
Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De districtsleden van het Berendrecht-Zandvliet-Lillo schaarden zich eensgezind achter de bezwaren en opmerkingen in verband met windturbineproject van nv Vleemo. Het district blijft voorstander van windmolens in het havengebied.

Nv Vleemo wil windturbines bouwen in de Antwerpse Haven, tussen het Churchilldok en de Nederlandse grens en maakte hierover een strategisch plan-MER (milieueffectenrapport) op.

De districtsraad zette bemerkingen en suggesties op papier met de vraag, dat de Dienst MER hiermee rekening houdt in de loop van het verdere onderzoek .

“De structuurschets is een belangrijk beleidsdocument dat niet in het MER is opgenomen. Er is ook onvoldoende aandacht gegeven aan onder meer natuurgebied De Ruige Heide. Ook de wooncluster Lillo-Fort ontbreekt net als het naast Lillo-Fort gelegen natuurgebied Potpolder”, aldus nog Carl Geeraerts.

Lees het volledige artikel woensdag in Gazet van Antwerpen - editie Noord