© BELGA, IMAGEGLOBE, WAS

Antwerpse politiek reageert geschokt op politieschandaal

Het nieuws over het criminele gedrag van enkele politiemensen sloeg in als een bom bij de Antwerpse politici. De oppositie pleit voor een extern onderzoek naar het korps.

svw

“Dit was voor ons een grote verrassing”, zegt N-VA-fractieleidster Carine Leys. “Dat het om ernstige feiten gaat, blijkt uit de communicatie van de burgemeester en de korpschef. Dit is geen goede zaak voor het imago van ons politiekorps. Het is evident dat de rotte appels eruit moeten. Elke klacht over een agent wordt trouwens altijd grondig onderzocht.”

“Onaanvaardbaar machtsmisbruik”

“Dit is puur machtsmisbruik”, zegt Annemie Turtelboom, fractieleidster van Open Vld. “Het is een georganiseerd netwerk dat strafrechtelijke feiten pleegt, in uniform. Ik verwacht dat deze zaak tot op het bot wordt onderzocht. Want wat deze agenten deden, is onaanvaardbaar. Ik pleit niet voor aan algemeen onderzoek naar het korps. Je zou daarmee alle agenten verdacht maken, dus ook de meerderheid van de politiemensen die dagelijks goed werk leveren.”

“Ik verwacht dat de Antwerpse politie nu voor enkele zwarte dagen staat”, zegt Caroline Bastiaens van CD&V. “Het onderzoek naar de feiten moet nu de prioriteit zijn. We moeten weten hoe dit is kunnen gebeuren om daar dan lessen uit te trekken voor de toekomst. De basis is dat de politie uw vriend hoort te zijn, ook voor mensen die in een zeer zwakke positie verkeren. Als sommigen dit nu onderuit halen, dan is dat choquerend.”

“Politiekorps heeft cultuurprobleem”

“Al langer waarschuwen wij voor een cultuurprobleem bij het korps”, zegt sp.a-fractieleidster Kathleen Van Brempt. “De handige communicatie van burgemeester De Wever verhindert niet dat dit een reëel probleem is. Wij willen transparantie over wat de burgemeester precies wist en wanneer hij dat te weten is gekomen.”

Gemeenteraadslid Robert Voorhamme vindt het merkwaardig dat het onderzoek door Intern Toezicht is gebeurd. “Bij dergelijke zwaarwichtige feiten moet een onafhankelijk orgaan het onderzoek kunnen voeren, al was het maar om elke zweem van partijdigheid weg te nemen”, zegt Voorhamme.

Sp.a wil dat de slachtoffers die extra informatie kunnen geven, contact kunnen opnemen met de Antwerpse ombudsdienst.

Wouter Van Besien (Groen) heeft ook vragen bij de communicatie van de burgemeester en de korpschef. “De Antwerpenaars zijn volwassen genoeg om zelf een oordeel te kunnen vellen. Een transparante houding zou het vertrouwen in het korps en in het stadsbestuur meer dienen dan de gevoerde bizarre communicatie. Ik wil ook vernemen hoe dit is kunnen gebeuren. Hoe lang is dit al bezig en waarom zag de korpsleiding dit niet aankomen?”

“Signalen werden genegeerd”

“De daden van deze agenten zijn mensonterend”, zegt Peter Mertens (PVDA). “De afgelopen maanden waren er al kleine signalen dat het fout zat in het korps, maar die werden altijd van tafel geveegd. De burgemeester verklaarde dat zijn korps weinig tot niets te verwijten viel. Ik hoop nu dat ze tot op het bot gaan. Een grondige doorlichting van het korps is nodig.”

“Ik betreur ten zeerste dat dit het imago van het hele Antwerpse politiekorps aantast. Ik leef mee met alle politieagenten die, dag in dag uit, de rechtsstaat respecterend onze veiligheid garanderen, en nu dreigen mee het slachtoffer te worden van de malaise”, zegt Filip Dewinter. “Het Vlaams Belang wacht sereen en in vertrouwen het verdere tuchtonderzoek af.”

MEER OVER Politieschandaal