© jhs

“Monopolie in sociale sector is ongezond”

Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) zoekt nieuwe partners om het sociale beleid uit te voeren, zoals de organisatie van daklozenopvang. “Het sociale middenveld is vastgeroest. De afgelopen dertig jaar werden steeds dezelfde convenanten afgesloten met dezelfde organisaties”, zegt Duchateau.

Sacha Van Wiele

Antwerps schepen van Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA) wil sociale projecten aanbieden aan verschillende organisaties. De partner die met het beste prijs-kwaliteitsaanbod komt, mag het uitvoeren. Dit wordt ook wel het vermarkten van het sociale beleid genoemd.

Duchateau merkt dat een aantal problematieken in de stad niet opgelost raakt. Hij denkt daarbij aan een tweehonderdtal daklozen die kampen met een drugsverslaving en daaraan gekoppelde psychologische problemen. Zij zijn meestal ook verantwoordelijke voor het grootste deel van de overlast en de kleine criminaliteit.

“Het klassieke sociale middenveld vindt daar onvoldoende een antwoord op”, zegt Duchateau. “De afgelopen dertig jaar werden steeds dezelfde convenanten afgesloten met dezelfde organisaties. Het middenveld is daardoor wat vastgeroest. Dat ligt niet alleen aan de organisaties, maar ook aan de overheid, die hen onvoldoende uitdaagde. Door de markt open te breken, creëren we concurrentie en scherpte bij de organisaties. Een monopolie is nooit gezond. De huidige organisaties mogen zich natuurlijk ook kandidaat stellen, want ik verwijt hen niets”

Kritiek

Er wordt nu gekeken op welke domeinen organisaties of sociale ondernemingen zich kunnen inschrijven voor een project. De schepen gelooft vooral in een ketenaanpak, waarbij een persoon van het begin tot het einde in zijn traject door één iemand wordt begeleid.

“Ik besef dat ik kritiek ga krijgen op deze aanpak”, zegt Duchateau. “Sommige projecten zullen mislukken. Dat risico ben ik bereid te nemen. Ik wil er voor zorgen dat de situatie van sommige mensen verbetert.”

De grootste speler in het Antwerpse sociaal beleid is het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Daar plaatsen ze heel wat vraagtekens bij de plannen van Duchateau.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners