© REUTERS

Je kan het hele Europese project net zo goed doodverklaren

De deal is nog niet rond, maar het heeft er alle schijn van dat hij dat zeer binnenkort wel zal zijn. Turkije krijgt 3 miljard euro van Europa om vluchtelingen op te vangen. In ruil wordt de visumplicht voor Turken die naar Europa reizen versoepeld en worden de gesprekken over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie opnieuw op gang getrokken.

Kris Vanmarsenille

Er zal de volgende dagen nog wat gesleuteld worden aan de details, maar de grond van de zaak blijft zonder twijfel dezelfde: Europa betaalt Turkije met geld en diensten om het vluchtelingenprobleem op te lossen dat Europa zelf niet aankan. Het Oude Continent is te verdeeld en te zwak om het zelf te doen.

Het enige, maar dan ook echt het énige positieve aspect van dit akkoord, is dat er nu minder vluchtelingen de gevaarlijke oversteek van Turkije naar Griekenland zullen maken en dat de mensensmokkelaars het moeilijker krijgen om op het leed van anderen grof geld te verdienen. Dat voordeel van het hele plan wordt door de Europese politici dik in de verf gezet. Wat moeten ze anders om hun gezicht te redden?

Intriest en beschamend

Intussen zitten in Griekenland nog 30.000 oorlogsvluchtelingen vast. De Balkanroute is dicht, Europa laat hen niet meer binnen en terug kunnen ze ook niet meer. Wat er met hen moet gebeuren, is totaal onduidelijk.

Griekenland heeft wat financiële hulp gekregen, maar verder reikt de onderlinge solidariteit in Europa niet. De buurlanden in de Balkan hebben het te druk met het bouwen van hekken en muren. De leiders van de grote landen discussiëren over een Brexit en hoe erg het wel niet zou zijn voor de grote Unie als de Britten eruit zouden stappen.

De hele situatie is zo intriest en beschamend dat je het hele Europese project net zo goed kan doodverklaren. Als je met 28 relatief rijke landen er niet in slaagt om een spreidingsplan op te stellen zodat je enkele honderdduizenden vluchtelingen een tijdelijk maar fatsoenlijk onderkomen kunt aanbieden, als je niet in staat bent samen een degelijke grensbewaking op poten te zetten, welke zin heeft een Unie dan nog?

Als je jezelf de bakermat van de democratie noemt, waarom sluit je dan een deal met een regime dat minderheden onderdrukt en de persvrijheid niet respecteert?

Als je als volkslied ‘Alle mensen worden broeders’ hebt gekozen, waarom gooi je dan schaamteloos je grenzen dicht voor oorlogsslachtoffers en laat je de buren het probleem oplossen?

Vastgoed

Jobs in de regio