Vijftien lokale politici verliezen zitje door laattijdig indienen mandatenlijst

Print

Vijftien Waalse gemeente- of OCMW-raadsleden verliezen hun mandaat omdat ze niet tijdig de aangifte van hun betaalde mandaten voor 2013 hadden ingediend. Ze zullen ook zes jaar lang niet verkozen kunnen worden. Dat is vernomen op het kabinet van Waals minister Paul Furlan (PS), bevoegd voor de Waalse lokale besturen.

In Wallonië moeten burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en -raadsleden en gedeputeerden elk jaar een mandatenlijst indienen bij de Waalse administratie. Doen ze dat niet, ook niet na talrijke herinneringen, verliezen ze hun mandaat en kunnen ze zes jaar lang niet verkozen worden.

Begin deze maand dreigden nog zestig mandatarissen hun zitje te verliezen, maar de meerderheid onder hen diende alsnog voor woensdagmiddag, de uiterste deadline, een mandaataangifte in.

Nu in het nieuws