Gegevens van meer dan 1.700 Syriëstrijders online gezet

Foto: Zaman al-Wasl

Gegevens van meer dan 1.700 Syriëstrijders online gezet

Print

De Syrische oppositienieuwssite Zaman al-Wasl heeft naar eigen zeggen documenten met de persoonlijke data van 1.736 Syriestrijders bemachtigd en een deel ervan online gezet. Volgens jihadexpert Pieter Van Ostaeyen zouden er ook gegevens van Belgische strijders bij zitten, al is onduidelijk van hoeveel.

Uit een samenvatting van de data op de nieuwssite blijkt dat de 1.736 strijders uit 40 landen afkomstig zijn. De meesten hebben de Saoedische, Tunesische of Marokkaanse nationaliteit. Een tabel met nationaliteiten, in het Arabisch, specificeert dat er een restcategorie van 126 nationaliteiten is, onder wie ook Belgen, zegt jihadexpert Pieter Van Ostaeyen. Er moet wel voorzichtig omgesprongen worden met die cijfers, want het zou enkel gaan om data van eind 2013.

De 1.736 documenten bevatten elk 23 velden waarin onder meer de naam, codenaam, geboortedatum en nationaliteit van de jihadi’s (moeten) ingevuld staan. Volgens Zaman al-Wasl moet iedere jihadi die voor het eerst de grens oversteekt van de zogenaamde Islamitische Staat aan haar administratie informatie verstrekken over zichzelf. Ook over welke rol hij voor zichzelf weggelegd ziet: een zelfmoordaanslag plegen of aan het front strijden.

“De documenten zijn vooral interessant omdat hiermee 1.736 Syriëstrijders volledig geïdentificeerd zijn”, zegt Van Ostaeyen, die de documenten als authentiek beschouwt. Daarnaast is het opmerkelijk om te zien dat ISIS op een gestructureerde, systematische manier gegevens bijhoudt van Syriëstrijders. Van de ongeveer 20 documenten die Zaman al-Wasl al online heeft gezet, zijn er voorlopig geen documenten van Belgen.

Turkije stuurde al zestig Syriëstrijders naar België terug

Woensdag maakte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ook bekend dat Turkije sinds 2012 al zestig Belgische Syriëgangers heeft tegengehouden en naar België teruggestuurd. Hoeveel er werden teruggestuurd sinds reizen naar ISIS strafbaar is, kon Jambon niet kwijt.

Jambon zat woensdag in Turkije samen met zijn ambtgenoot Efkan Ala. Doel was onder meer de samenwerking tussen beide landen te versterken in politie- en terreurzaken. Concreet werd afgesproken dat Turkije een verbindingsofficier voor politiesamenwerking naar Brussel stuurt, zoals België al sinds 1996 een mannetje heeft in Ankara. België krijgt ook inzage in de ‘no entry’-lijst met mensen in ons land die Turkije niet meer binnenmogen. “Er staan 1.224 mensen op die lijst. We gaan nu kijken op basis van welke criteria zij daar op staan”, aldus Jambon. België heeft zelf weet van een vierhonderdtal geradicaliseerden die uit ons land naar Syrië trokken of intussen weer terugkeerden.

Tegelijk heeft Turkije sinds 2012 al een zestigtal mensen uit ons land onderschept die op weg waren naar de brandhaard in Syrië. Dat was van bij de start belangrijk voor onze inlichtingendiensten, maar groeide nog aan belang sinds de maatregelen die de regering trof in nasleep van de aanslagen op Charlie Hebdo. Zo is ook het reizen naar het buitenland met het oog op aansluiting bij een terreurgroep intussen strafbaar geworden. Hoeveel van de zestig teruggestuurden “recent genoeg zijn” en dus onder die regels vallen, kon Jambon niet kwijt.

Nu in het nieuws