Voor 600 miljoen baggerwerken op Linkeroever via onderhands contract

Foto: WH

Voor 600 miljoen baggerwerken op Linkeroever via onderhands contract

Print
Linkeroever -

Sinds 1972 zijn op de Antwerpse Linkeroever voor bijna 600 miljoen euro aan baggerwerken uitgevoerd via een onderhands contract met een tijdelijke vereniging. Maar dat contract is zonder mededinging gesloten en daarom “strijdig met de openbare orde en derhalve absoluut nietig”, zo oordeelt het Rekenhof. Het Rekenhof vraagt de overheid de nietigheid van het contract te onderzoeken. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) zegt dat hij die aanbeveling “strikt zal opvolgen”.

Het Rekenhof nam de baggerwerken in Vlaanderen onder de loep. Die baggerwerken aan de maritieme toegangswegen en binnenwateren zijn jaarlijks goed voor ruim 200 miljoen euro. Volgens het Rekenhof zijn de contracten in de sector “in de regel gegund na mededinging en blijven ze meestal ook beperkt in de tijd”. “Maar door onzorgvuldige voorbereiding zijn verschillende opdrachten tijdens de uitvoering op onrechtmatige wijze aanzienlijk uitgebreid of gewijzigd of ontstonden omvangrijke verrekeningen.”

Het Rekenhof maakt vooral bezwaar tegen een onderhandse overeenkomst voor baggerwerken op de Antwerpse Linkeroever dat in 1972 is afgesloten met een tijdelijke vereniging. Dat contract loopt na meer dan 40 jaar nog steeds en de tijdelijke vereniging heeft al voor bijna 600 miljoen euro aan werken mogen uitvoeren. Aan het contract zijn ook systematisch opdrachten toegevoegd, telkens zonder mededinging.

Maar volgens het Rekenhof is het contract daarom “strijdig met de openbare orde en derhalve absoluut nietig”. Het hof vraagt de Vlaamse overheid dan ook de nietigheid van het contract te onderzoeken. Volgens het Rekenhof heeft de contractant bij verbreking geen recht op een schadevergoeding. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts zegt in een reactie in het Rekenhof-rapport dat hij die aanbeveling “strikt zal opvolgen”.

Enorme bedragen

“Ben Weyts moet het contract voor de baggerwerken op Linkeroever onmiddellijk stopzetten”, zegt Vlaams parlementslid Wouter Van Besien. “Het is nu al 44 jaar dat die baggeraars daar, zonder een deftige marktbevraging, vrij spel hebben. Hoe rapper dat dat stopt, hoe beter. Het Rekenhof maakt duidelijk dat er geen enkel probleem is om het contract onmiddellijk te stoppen. Volgens recente rechtspraak is het contract nietig en kan het dus stopgezet worden zonder dat er geen schadeclaims kunnen ingediend worden”.

“Ik maak me zorgen over de onzorgvuldigheden en tekortkomingen waarmee de voorbereiding van baggerwerken vaak gepaard gaat”, reageert ook sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke op het rapport. Dit leidt tot verspilling van belastinggeld en hypothekeert de toegang van havens en de bevaarbaarheid van waterwegen die cruciaal zijn voor onze economie.”

Volgens Vandenbroucke gaat het om “enorme bedragen” en moet minister Weyts dan ook “de nodige maatregelen nemen en erop toezien dat baggerwerken en aanverwante opdrachten strikt volgens de regels gebeuren”. “Ik stel voor dat de commissie Mobiliteit en Openbare Werken de verantwoordelijke ambtenaren en de minister hierover hoort”, aldus de sp.a-politicus.

Kleiput

Het Rekenhof wijst op nog een opvallend dossier. Zo huurt Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) al sinds 2006 een kleiput om vervuilde baggerspecie uit de Vlaamse binnenwateren te storten. Maar tot en met 2014 kon maar 3 procent van de stortingscapaciteit worden gebruikt door het ontbreken van vergunningen. Intussen had W&Z al wel voor 47,6 miljoen euro aan huur betaald voor die kleiput.

Meer nieuws uit Antwerpen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio