“Het is nu echt het moment niet om vrijwilligers het leven moeilijk te maken”

Print

Vorige week beweerde minister Liesbeth Homans in het Vlaams Parlement nog dat er geen noemenswaardige problemen waren met de huisvesting voor erkende asielzoekers. Ze vond het dan ook niet nodig om in te grijpen op de privéwoningmarkt. De verhalen in deze krant spreken haar tegen. Het is voor erkende asielzoekers bijna onmogelijk om een geschikte woning te vinden. En vrijwilligers die hen helpen, worden nog tegengewerkt ook.

Een doodbrave gepensioneerde man uit Arendonk helpt erkende asielzoekers om een onderkomen te vinden. Hele dagen belt hij rond op zoek naar een flat of een huis. 99% van zijn telefoons eindigt op een afwijzing, maar uit de enkele Syriërs en Afghanen die hij aan een woning kan helpen, put hij moed om verder te doen. Nu heeft hij een brief gekregen van de beroepsvereniging van makelaars met de gortdroge mededeling dat hij zich bezondigt aan “illegale makelaardij”. Het is verbijsterend dat het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) zich in deze tijden bezighoudt met het schrijven van dergelijke brieven. Rob Geudens verdient geen euro aan zijn activiteiten, hij wil gewoon zijn steentje bijdragen aan een leefbare en solidaire samenleving. De overheid moet in deze crisis mensen als hem helpen en het BIV tot de orde roepen. Nood breekt wet. Het is nu echt het moment niet om vrijwilligers het leven moeilijk te maken.

Het belang van het werk van Rob Geudens en anderen kan niet worden onderschat. Huisvesting is de belangrijkste stap naar integratie. Asielzoekers moeten immers twee maanden na hun erkenning de asielcentra verlaten. Als ze geen onderkomen vinden, zakken velen van hen af naar de grote steden, waar ze in de illegaliteit en de armoede dreigen terecht te komen. De CAW’s (Centra Algemeen Welzijn) van Antwerpen gaan nu volop op zoek naar woningen in de rand van Antwerpen. Zo nemen ze druk op de stad weg. Voor veel vluchtelingen is het bovendien gemakkelijker om te integreren in een kleinere gemeenschap, waar de begeleiding gemakkelijker te organiseren is.

Zowel Rob Geudens uit Arendonk als de mensen van de Antwerpse CAW’s doen wat ze kunnen om de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen en een toekomst te bieden. Bij ontstentenis van een woonbeleid voor asielzoekers nemen zij zelf het heft in handen. Maar hun inspanningen zullen niet volstaan als steeds meer asielzoekers een erkenning krijgen. Het is duidelijk dat de overheid wél zal moeten ingrijpen op de privéwoningmarkt. De kop in het zand steken is in ieder geval het domste wat ze kan doen.

Nu in het nieuws