© IMAGEGLOBE

Varkenssector in crisis: aantal slachtingen blijft op 12 miljoen per jaar

Het aantal geslachte varkens schommelt sterk van maand tot maand, en bevestigt zo de crisis waarin de varkenshouderij zich bevindt. Ondanks de aanhoudend lage prijzen is het aantal slachtingen op jaarbasis op een gelijkaardig niveau gebleven als in het voorgaande jaar: het totaal kwam in 2015 op 11,89 miljoen varkens.

De varkenssector blijft met een aandeel van 61 procent de belangrijkste leverancier van geslachte dieren. Maandelijks werden er bijna 1 miljoen stuks geslacht, goed voor 1,12 miljard kg geslacht gewicht op jaarbasis. Dit blijkt uit de Statbel-statistieken van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Vervolgens leverde de pluimveesector een bijdrage van 445 miljoen kg geslachte kippen, goed voor een bijdrage van 24 procent. Maandelijks gingen er in 2015 meer dan 25 miljoen kippen over de slachtvloer. Het aantal geslachte kippen steeg opvallend in 2015 tegenover het voorgaande jaar met 3 procent, tot bijna 304 miljoen stuks.

De rundveesector is met 268 miljoen kg geslachte runderen goed voor een aandeel van 14 procent in geslacht gewicht, met ongeveer maandelijks 73.000 slachtingen. Het aantal runderslachtingen kende een opmerkelijke stijging in juni en in het najaar. Dat resulteerde op jaarbasis in een stijging van 4 procent tot 873.000 stuks. Deze stijging deed zich vooral voor bij kalveren en vrouwelijke dieren.

Bijkomend werden er in 2015 maandelijks ongeveer 10.000 schapen, 1.000 geiten, 700 paarden, 67.000 kalkoenen, 3.700 eenden en 12.000 stuks ander gevogelte geslacht, goed voor een totaal van ongeveer 26,4 miljoen geslachte dieren per maand.