© okhuizen/Hollandse Hoogte

OESO geeft pluim aan Belgische papa’s

Belgische mannen maken steeds vaker gebruik van hun ouderschapsverlof. De OESO noemt het in een rapport goed nieuws dat het mannelijke aandeel in het gebruik van ouderschapsverlof in ons land tussen 2006 en 2013 met bijna 10 procentpunt is gestegen. Cijfers van de RVA tonen dat die trend zich de voorbij jaren nog heeft doorgezet.

wver

In een beleidsbrief benadrukt de OESO, een organisatie van 34 overwegend welvarende landen, het belang van ouderschapsverlof voor de vader. Niet alleen zijn de mannen zo meer betrokken bij de opvoeding van hun kinderen, het helpt ook de loopbaan van de vrouwen vooruit.

“Als het even waarschijnlijk zou zijn voor mannen als voor vrouwen dat ze ouderschapsverlof opnemen, zouden werkgevers minder weigerachtig zijn om vrouwen op vruchtbare leeftijd aan te werven”, aldus de OESO. “Vaders aarzelen echter vaak om er gebruik van te maken uit vrees voor de gevolgen voor hun carrière. In Japan en Zuid-Korea bijvoorbeeld, is een jaar betaald verlof voorzien enkel voor de vader. Er wordt echter erg weinig gebruik van gemaakt.”

“Papa quote”

De OESO raadt beleidsmakers aan om een deel van het betaalde ouderschapsverlof te reserveren enkel voor vaders. In IJsland en Zweden heeft dergelijke “papa quote” geleid tot een verdubbeling van het aantal dagen ouderschapsverlof opgenomen door mannen. In België is ouderschapsverlof een individueel recht, gelijk voor mannen en vrouwen en niet overdraagbaar naar elkaar.

Cijfers van de RVA bevestigen de trend dat Belgische vaders vaker ouderschapsverlof nemen. In 2004 betaalde de RVA 15 procent van de uitkeringen voor ouderschapsverlof uit aan mannen. Vorig jaar was dat aandeel al gestegen naar 29 procent. De RVA betaalde in 2015 per maand gemiddeld 58.374 uitkeringen voor ouderschapsverlof, waarvan 16.718 keer aan mannen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER