© IMAGEGLOBE

Werkgevers zien verplicht antwoord op sollicitaties niet zitten

Oppositiepartij SP.A wil bedrijven verplichten om binnen de maand te antwoorden op elke sollicitatie, om zo te vermijden dat werkzoekenden te snel ontmoedigd raken na enkele afwijzingen zonder enige feedback. Volgens de Belgische werkgevers is dat praktisch niet haalbaar

Een inhoudelijke toelichting bij een afwijzing kan bijzonder leerrijk zijn om in de toekomst efficiënter op zoek te gaan naar werk, onderstrepen SP.A-Kamerleden Meryame Kitir, Hans Bonte en Karin Jiroflée. Dat bedrijven vandaag lang niet altijd antwoorden op sollicitaties, werkt volgens hen ontmoedigend en getuigt bovendien van “een gebrek aan elementaire beleefdheid”.

Op dat laatste punt zijn de werkgeversorganisaties het wel eens, zo blijkt uit het advies van de Nationale Arbeidsraad over het SP.A-voorstel. “Antwoorden is een kwestie van beleefdheid en respect.” Het wetsvoorstel gaat volgens de werkgevers echter “veel verder” dan dat, waardoor ze er “absoluut niet” mee akkoord gaan.

Sommige grote bedrijven ontvangen tot zesduizend sollicitaties per maand, onderstrepen de werkgevers. Bovendien kan solliciteren tegenwoordig vaak met een simpele muisklik, waardoor ook kleinere bedrijven veel meer kandidaturen in hun mailbox krijgen. Een motiveringsplicht zou volgens de werkgevers dan ook “draconisch” zijn, de termijn van een maand is sowieso te kort en het hele voorstel dreigt de aanwervingsprocedure “te juridiseren”.

Vakbonden positief

De vakbonden tonen zich in hetzelfde - maar dus allerminst unanieme - advies dan weer positief. Zij pleiten bovendien voor een meer globale strategie om de rechten van sollicitanten te versterken en een gelijke behandeling te garanderen. De bonden denken daarbij aan mogelijkheden tot anoniem solliciteren, een grotere focus op competenties en een verbod op fictieve aanbiedingen of vacatures met onrealistische functievereisten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER