Maak kennis met de Vlaamse mangrove (timelapse)

48 uur lang registreerde een camera van Natuurpunt het waterpeil in Het Zomerklokje, een natuurgebied langs de Kleine Nete in Emblem (Ranst). Het filmpje toont hoe water er gebufferd wordt dankzij het natuurherstel van het voorbije jaar.

KMA

Het uitzicht van de Kleine Netevallei is vooral sinds de jaren 1960 drastisch veranderd: van een open landschap met natte graslanden naar een lappendeken van (vaak illegaal gebouwde) koterijen met bijhorende vijvers, met grondoverschotten en (bouw)afval opgehoogde terreinen en ingedijkte waterlopen. Hierdoor nam het waterbergende vermogen af.

Dankzij het Europees gesponsorde LIFE-­project kon Natuurpunt, samen met de projectpartners ­ provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), sinds 2011 natuurherstel doen. Beekoevers werden natuurlijker aangelegd, vervallen koterijen werden opgeruimd en in onbruik geraakte recreatievijvers werden vergraven om opnieuw plaats te maken voor echte valleinatuur. In het Zomerklokje werden omdijkte vijvers langs de Molenbeek-Bollaak omgevormd tot een moerassige zone waar de invloed van de waterloop zich opnieuw laat voelen.

Iedere getijcyclus stroomt er water in en uit de aangelegde kreken en geulen en bij hoge waterstanden komt het volledige gebied blank te staan. Hier zal zich de komende jaren spontaan wilgenvloedbos ontwikkelen. Deze bossen staan met hun voeten in het water en kan je gerust de 'Vlaamse mangrove' noemen. In totaal kan tijdens een normale winter meer dan 550.000m³ water geborgen worden in het gebied. Bij grote overstromingen die zich slechts elke eeuw voordoen, bedraagt dit 3.800.000m³.Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio