“Als De Lijn tarieven verhoogt, moet ook kwaliteit van aanbod beter”

Foto: BELGA

“Als De Lijn tarieven verhoogt, moet ook kwaliteit van aanbod beter”

Print

De tarieven van De Lijn mogen “iets verhoogd worden” op voorwaarde dat ook de kwaliteit van het aanbod verbetert. Dat is één van de opmerkingen van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) in een advies op de plannen van de Vlaamse regering met het openbaar vervoer.

Eind 2015 bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de grote lijnen van het toekomstig openbaar vervoersbeleid in Vlaanderen. Het begrip basismobiliteit wordt vervangen door het begrip basisbereikbaarheid. Er komt een gelaagd vervoersnetwerk waarbij de rol van De Lijn wat wordt bijgestuurd en waarbij 13 vervoersregio's - dat zijn regionale overlegplatformen met daarin onder meer De Lijn, AWV, NMBS en de lokale besturen - een grotere rol krijgen.

De Vlaamse steden en gemeenten staan grotendeels achter de plannen van de Vlaamse regering, zo blijkt uit een advies van de VVSG. De steden en gemeenten denken dat de plannen het mogelijk maken "een meer op maat en efficiënter basisvervoersnet uit te bouwen". Ook de verhoogde inspraak van de gemeenten in de vervoersregio's is volgens de gemeenten duidelijk een goede zaak.

Niet zonder risico's

Maar de VVSG plaatst ook kanttekeningen en wijst op mogelijke risico's. Zo is er de vrees dat er onvoldoende evenwicht zal zijn in het gelaagde vervoersmodel (met een kernnet, een aanvullend net en vervoer op maat). De gemeenten vrezen vooral "dat de bestaande middelen maximaal georiënteerd zullen worden op het kernnet" en dat de overheid, vooral in landelijke gebieden, een deel van de kosten zal doorschuiven naar de gemeenten.

De VVSG vraagt zich ook openlijk af of de plannen wel budgetneutraal kunnen zijn. "Kan een huidig ontoereikend budget wel toereikend worden, louter door een andere organisatiestructuur?", klinkt het.

Nu in het nieuws