Afghaanse troepen doden patiënten in ziekenhuis

Afghaanse veiligheidstroepen hebben in een kliniek twee patiënten en een conciërge gedood. Die beschuldiging komt van de Zweedse niet-gouvernementele organisatie Swedish Committee for Afghanistan (SCA), die ook de leiding van het centrum heeft. In een bericht van de krant New York Times luidde het dat de Afghaanse soldaten mogelijk ageerden onder begeleiding van Navo-soldaten.

In datzelfde bericht worden getuigen aangehaald, volgens wie er minstens drie slachtoffers vielen. De doden - allen mannen - zouden ervan verdacht zijn geworden, lid van de taliban te zijn.

De aanval vond plaats op de kliniek Tangi Saidan in de provincie Wardak. In een protestbrief schrijft directeur Jorgen Holmstrom van het SCA dat de aanval “een grote overtreding is van de humanitaire beginselen en van de Conventie van Genève”.

In Kaboel luidde het dat “het voorval” zal worden onderzocht.

MEER OVER Afghanistan