© BELGAIMAGE

Grondwettelijk Hof verplicht Brussels gewest sancties tegen geluidsoverlast te voorzien

Het Grondwettelijk Hof heeft de Brusselse regelgeving over de geluidshinder bevestigd. Wel vernietigt het hof de bepaling die niet toelaat om een alternatieve administratieve boete met uitstel uit te schrijven. Het Grondwettelijk Hof was gevat door European Air Transport Leipzig GmbH, een van de vier luchtvaartmaatschappijen van het koerierbedrijf DHL.

Het Hof wijst er in zijn arrest op dat ze niet bevoegd is over zich uit spreken over de geluidsnormen die bij besluit werden vastgelegd en door de Raad van State gevalideerd werden.

De vernietiging van artikel 45 van het Wetboek van inspectie, preventie, vaststelling enbestraffing van milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid is volgens het Hof te verantwoorden in het licht van het evenredigheidsbeginsel. Het arrest verwijst naar de correctionele rechtspraak waar het uitstel een veroordeelde kan aanzetten om zijn gedrag aan te passen.

Het Wetboek dateert van 2014 en herneemt in grote mate de ordonnantie uit 1999. Het bepaalt onder meer dat de geluidsmetingen met meettoestellen op de grond kunnen verricht worden.

In een korte reactie zegt Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault tevreden te zijn over het arrest van het Grondwettelijk Hof. “De hoogste juridische instantie van het land bevestigt de soliditeit van ons repressief arsenaal om de Brusselaars te beschermen tegen geluidshinder in het algemeen en de hinder door luchtvaartmaatschappijen in het bijzonder. Eens te meer zijn het dezelfde maatschappijen die het onderspit delven”, stelt ze.