© BELGA

SP.A: “Waar blijft energievisie Turtelboom?”

Oppositiepartij SP.A roept Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) op snel op de proppen te komen met een energievisie voor Vlaanderen en met een energiepact met de andere regeringen.

gjs

“Er is nog geen enkele stap gezet”, zegt Vlaams parlementslid Rob Beenders (SP.A). “Zoals het er nu voorstaat maakt Vlaanderen geen kans om zijn groene energiedoelstellingen te halen”, aldus Beenders. De Vlaamse meerderheid is achter de schermen wel volop bezig met een nota. Mogelijk krijgt die vrijdag groen licht op de ministerraad.

Plannen

Er zijn al langer plannen om een energievisie voor de langere termijn uit te stippelen. In een resolutie, die vorige zomer in het Vlaams Parlement is goedgekeurd, wordt aan de Vlaamse regering gevraagd om tegen september 2016 met zo’n visie op de proppen te komen. Bedoeling is ook om samen met de andere regio’s en met de federale overheid een pact te realiseren, een interfederaal energiepact. Zo’n pact staat ingeschreven in het Vlaamse en federale regeerakkoord. Maar in die plannen lijkt er weinig beweging te zitten.

“Dringend”

Oppositiepartij SP.A roept minister Turtelboom op “dringend werk te maken van een plan van aanpak”. Volgens de Vlaamse socialisten is er “nog geen enkele stap gezet”. Beenders: “Wij roepen de minister op om dringend te beginnen met het uitwerken van een visie op het energiebeleid van de toekomst zoals beloofd in het regeerakkoord en zoals gevraagd door meerderheid en oppositie in het Vlaams parlement.”

In januari beloofde minister Turtelboom snel op de proppen te komen met een nota met daarin het geplande traject. Ze zei daar toen het volgende over in de commissie: “Ik wil daarbij drie aspecten integreren. Ten eerste burgerparticipatie, want ik geloof in een bottom-up benadering en het betrekken van de burger bij het uitwerken van een energievisie. Dat is nodig om een draagvlak te hebben. Daarnaast wil ik de inbreng van het parlement meenemen en ten derde wil ik ook de sociale partners en de milieu- en maatschappelijke organisaties betrekken.”

Er zou intussen in de Vlaamse meerderheid ook een akkoord zijn over een conceptnota rond de energievisie en het energiepact. Die nota staat normaal gezien vrijdag op de agenda van de Vlaamse regering en zal daar wellicht groen licht krijgen.