Waardevolle resten uit middeleeuwen en ijzertijd gevonden onder Handelsbeurs

Print
Antwerpen -

Onder het binnenplein van de Handelsbeurs zijn restanten aangetroffen van eeuwenlange bewoning. Het gaat onder meer om muren, leemvloeren, een haard en een oven uit de middeleeuwen. Daarnaast werden er ook nog veel oudere urnen aangetroffen die dateren uit de ijzertijd. “De opgravingen zijn van groot belang voor de kennis van de voorgeschiedenis en ontwikkeling van de middeleeuwse stad”, laat de stad weten in een persbericht.

De voorbije weken gingen archeologen op zoek naar sporen en vondsten die meer vertellen over de vroegere bewoning op het terrein van de Handelsbeurs. Wat er vóór de bouw van de eerste Handelsbeurs op deze plek stond, was tot vandaag niet geweten. De bouwwerken in de binnenplaats bieden dan ook een uitgelezen kans om dit te achterhalen.

Vondsten bevestigen eeuwenlange bewoning

Het opgravingsgebied op de binnenplaats van de Handelsbeurs ligt buiten de eerste (1200 AD) maar binnen de derde stadsuitbreiding (1295 - 1314 AD) van Antwerpen. In die periode groeide het economische belang van de stad, wat samenhing met een toenemend bevolkingscijfer en een versnelde ruimtelijke stadsontwikkeling. De plaats waar later de Handelsbeurs zou verrijzen, werd toen aangeduid als Antwerps Veld (‘campus Antwerpiensis’). Daar werd vermoedelijk vanaf de 12de eeuw gebouwd.

De archeologische vondsten bevestigen dat er al eeuwenlange bewoning was op de plaats van de Handelsbeurs. De eerste Handelsbeurs dateert uit 1531. Dat betekent dat alles wat nu wordt opgegraven van voor 1531 dateert.

Sporen uit IJzertijd

Er zijn duidelijke aanwijzingen voor laatmiddeleeuwse bebouwing. Er werden muren, vloerniveaus en een haard of oven werden aangetroffen, die te situeren zijn tussen 1200 en 1500 (late middeleeuwen). Onder een aantal van de aangetroffen muren schuilen paalkuilen. Die kunnen wijzen op middeleeuwse houtbouw, als voorganger van de laatmiddeleeuwse steenbouw. Verspreid over het opgravingsterrein troffen de archeologen onder deze gebouwsporen verder ook een pakket donkergrijs zand aan, afkomstig van middeleeuwse tuin- of landbouw.

Onder deze laag schuilen crematiegraven uit de ijzertijd (800 - 57 v.C.), waarvan een aantal urnen werden opgegraven. Deze vondst plaatst de oudere ijzertijdvondsten langs de Meir in een heel nieuw daglicht: wellicht bevond zich hier in de ijzertijd een urnengrafveld.

Belang van de opgravingen

“De opgravingen zijn van groot belang voor de kennis van de voorgeschiedenis en ontwikkeling van de middeleeuwse stad en dragen bij tot een beter begrip van onder meer laatmiddeleeuwse bouwtechnieken en -typologie in dit deel van de historische stad”, zo zegt de stad in een persbericht.

De opgravingen zullen eind februari afgerond worden, waarna de vondsten verder worden onderzocht door specialisten.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio