Politie gaat voortaan meer omzichtig optreden bij incidenten in jeugdinstellingen

Een lid van SRT met een geweer om verfkogels af te schieten. Foto: Belga

Politie gaat voortaan meer omzichtig optreden bij incidenten in jeugdinstellingen

Print
Antwerpen -

De Antwerpse politie en het agentschap Jongerenwelzijn hebben de bestaande afspraken voor tussenkomsten waarbij minderjarigen agressief en soms gevaarlijk gedrag vertonen verfijnd. Die politietussenkomsten kwamen onder vuur te liggen nadat het Snelle Respons Team (SRT) van de Antwerpse politie eind 2015 een 14-jarige meisje met een verfkogel probeerde te overmeesteren.

Fundamentele aanpassingen aan de afspraken rond de tussenkomst van de politie in jeugdinstellingen werden er niet gemaakt, maar er kwamen wel verfijningen. Zo zal de instelling die de politie oproept duidelijk moeten aangeven wat de situatie ter plaatse is en zal een personeelslid als aanspreekpunt voor de politie moeten worden voorzien. Pas wanneer vooraf vastgelegde procedures niet volstaan, neemt de politie de situatie over.

Checklist

Om al van bij de noodoproep een goede inschatting van de situatie te kunnen maken, is een checklist opgesteld voor de operatoren van de noodcentrale. Zo kan de politie, wanneer ze door de instelling gevraagd wordt, snel aan relevante, duidelijke en volledige informatie komen en kan het personeel van de jeugdvoorziening op een vast kader terugvallen.

Voorbereiding noodinterventie

Nadat de hulp van de politie gevraagd is, zullen de personeelsleden van de instelling een digitale persoonsfiche overmaken aan de aangestuurde diensten, zodat zij de interventieploegen een duidelijk beeld geven van de achtergrond van de betrokken minderjarige. Vanuit de jeugdhulpvoorziening zal ook één aanspreekpunt aangeduid worden die de politiediensten bij hun aankomst ontvangt en verder begeleidt.

Aanpak incident

Het aanspreekpunt vanuit de jeugdvoorziening brengt de interventieleden van de politie tot bij de minderjarige. Wanneer de situatie het toelaat, zal die begeleider nog een laatste keer proberen om de situatie onder controle te krijgen. De politie is daarbij aanwezig, maar houdt zich op de achtergrond. Pas wanneer deze laatste poging mislukt of wanneer er acuut gevaar voor zichzelf of anderen dreigt, neemt de politie de situatie over. Op dat ogenblik leidt de politie de interventie en zal ze de tussenkomst indien nodig gradueel opbouwen.

In november 2015 ontstond er heel wat commotie nadat enkele zwaar bewapende leden van het Snelle Respons Team na een oproep een Antwerpse jeugdinstelling binnenvielen. Een 14-jarig Syrisch meisje dreigde zichzelf en anderen te verwonden met een glasscherf. De agenten beslisten ter plaatse om het meisje neer te schieten met een kogel uit kunststof.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio