© Reporters / DPA

Meer afhakers dan starters in kinderopvang

De kinderopvang in Vlaanderen staat onder grote druk. Het afgelopen jaar zijn er 659 initiatieven voor kinderopvang gestopt, terwijl er maar 500 zijn gestart. Vooral onthaalouders haken af.

christine de herdt

De nieuwe cijfers van Kind en Gezin tonen aan dat de grootste terugval valt op te tekenen in het aantal gezinsopvang-initiatieven, zoals de officiële benaming voor onthaalouders luidt. Tegenover 407 starters zijn er vorig jaar 607 mee gestopt. Er zijn verschillende oorzaken voor die daling. “Veel onthaalouders gaan nu met pensioen”, zegt Leen Du Bois van Kind en Gezin. De nieuwe onthaalouders hebben ook een totaal ander profiel dan vorige generaties en zien de kinderopvang vooral als een tijdelijk project dat goed te combineren valt met het eigen gezin met kleine kindjes. Verwacht wordt dat het aantal afhakers in de gezinsopvang de komende jaren alleen maar toeneemt. De grotere crèches doen het wel goed en blijven ook populair.

De druk op de kinderopvang blijft het grootst in de Vlaamse steden. Antwerpen voert het lijstje aan, met nood aan 15.561 extra plaatsen. In Mechelen moeten er nog 1.884 plaatsen bijkomen, in Sint-Niklaas 1.491. Antwerps schepen van Kinderopvang Nabilla Ait Daoud (N-VA) bevestigt de daling in gezinsopvang in de stad. “We zijn volop bezig met het verzamelen van de cijfers, dus het is nog te vroeg om al conclusies te trekken.”