Europese Commissie: Griekenland schiet tekort in zijn verplichtingen als Schengen-lid

Foto: Santi Palacios/ap

Europese Commissie: Griekenland schiet tekort in zijn verplichtingen als Schengen-lid

Print

De controles aan de Europese buitengrenzen vertonen ernstige tekortkomingen in Griekenland. Het land is dan ook tekortgeschoten in zijn verplichtingen als lid van de Schengenzone. Dat heeft de Europese Commissie officieel vastgesteld in een evaluatierapport.

De Commissie boog zich woensdag over het evaluatierapport van Griekenland. Het rapport is het resultaat van onaangekondigde bezoeken die experts van de Commissie, de lidstaten en het grensbewakingsbureau Frontex in november brachten aan de Grieks-Turkse landgrens en aan een aantal Griekse eilanden.

Hoewel de experts erkennen dat de Griekse autoriteiten onder zware druk stonden, stelt het verslag dat de identificatie en registratie van inkomende vluchtelingen niet doeltreffend was. Vingerafdrukken werden niet systematisch in het systeem ingevoerd en de echtheid van reisdocumenten niet systematisch nagegaan en gecheckt aan de hand van veiligheidsdatabanken als het SIS en die van Europol.

“Uit het verslag blijkt dat er ernstige gebreken zijn in de wijze waarop Griekenland de buitengrens beheert. Ondertussen heeft Griekenland maatregelen genomen om een en ander recht te zetten en aan de Schengenregels te voldoen. Maar er is nog aanzienlijke vooruitgang nodig op het gebied van opvang, registratie, herplaatsing en terugkeer van migranten, wil Schengen weer gewoon functioneren, zonder controles aan de binnengrenzen”, zo verklaarde eurocommissaris Dimitris Avramopoulos.

Het verslag wordt nu voorgelegd aan experts van de lidstaten in de Schengenevaluatiecommissie, die het met gekwalificeerde meerderheid moeten aannemen. Griekenland krijgt dan drie maanden tijd om corrigerende maatregelen te nemen. Zoniet kan de Commissie de lidstaten de mogelijkheid bieden om nog eens maximaal twee jaar lang controles uit te voeren aan de binnengrenzen van Schengen. De lidstaten hadden daar maandag al op aangedrongen tijdens een informeel overleg in Amsterdam.

Nu in het nieuws