© jan van der perre

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

“Een lage-emissiezone op Linkeroever invoeren is gewoon absurd”

PVDA-gemeenteraadslid Dirk Van Duppen stelt zich vragen bij de invoering van de lage-emissiezone op Linkeroever. “Het effect zal er minimaal zijn”, zegt hij. “Bovendien zijn de retrofit-roetfilters voor oude wagens niet efficiënt en zijn het verloren kosten.”

Jan Stassijns

Vanaf 1 februari 2017 voert Antwerpen, als eerste Belgische stad, een lage-emissiezone (LEZ) in op haar grondgebied. Te oude en te vervuilende wagens worden geweerd uit de kernstad (binnen de Ring) en op Linkeroever. Met de invoering van de lage-emissiezone wil schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) de luchtkwaliteit in Antwerpen gevoelig verhogen. Door vervuilende wagens uit de stad te weren, moet de uitstoot van fijn stof en roet tegen 2020 met tientallen procenten afgenomen zijn.

“Een lage-emissiezone invoeren op Linkeroever is gewoon absurd”, zegt Dirk Van Duppen, huisarts bij Geneeskunde voor het Volk en PVDA-gemeenteraadslid . “In de haalbaarheidsstudie van de lage- emissiezone is Linkeroever niet mee opgenomen. Waarom niet? Omdat de onderzoekers op dezelfde manier redeneren als ik, het is gewoon de moeite niet. De verkeersdrukte is er slechts een tiende van die in de kernstad. Dat blijkt uit de metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Bovendien is het meeste fijn stof op Linkeroever afkomstig van de haven en de Ring. Dat los je niet op door vervuilende wagens te weren uit de woonkern.”

MEER OVER Lage-emissiezone Antwerpen