© Photo News

Agfa-Gevaert participeert in patiëntendossierbedrijf

Het Mortselse bedrijf Agfa-Gevaert neemt een minderheidsbelang in het Amerikaanse bedrijf My Personal Health Record Express. Zo werd maandag bekendgemaakt. De kapitaalparticipatie van 27 procent past in de strategie van de Healthcare-afdeling om nog meer in te zetten op geïntegreerde zorg, waar elektronische patiëntendossiers onderdeel van uitmaken. De prijs voor de kapitaalparticipatie werd niet vrijgegeven.

De twee betrokken bedrijven hebben als eerste stap een portaal ontwikkeld voor zorginstellingen, individueel of in een groter netwerk. De software zal nog worden uitgebreid.

Agfa Healthcare zet al langer in op geïntegreerde softwarepakketten. Zo biedt het onder meer een programma aan waarmee allerlei soorten ziekenhuisbeelden en andere patiëntendata kunnen worden geïntegreerd integreren in één patiëntendossier.

Het bedrijf investeert naar eigen zeggen aanzienlijk in innovatie en onderzoek. Een van de interne doelstellingen is om per miljoen dollar geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, te komen tot minstens één patent. Van 2011 tot en met vorig jaar sprokkelde men 127 patenten bij elkaar.

Maandag bracht ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een bezoek aan het Mortselse bedrijf. Na een gesprek achter gesloten deuren kreeg Bourgeois een rondleiding doorheen verschillende demonstratieruimtes. Hij noemde Agfa een “wereldleider op verschillende vlakken”.