© BELGA

Schauvliege: “Kwaliteit putwater laat vaak te wensen over”

De Vlaamse Milieumaatschappij voerde in 2014 152 gratis putwatercontroles uit op vraag van gezinnen die van dit water gebruik maken of dat willen doen. Vaak bleek de kwaliteit niet goed waardoor het niet geschikt is om te drinken, voor de bereiding van voedsel en dranken of hygiënische toestanden. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) op een schriftelijke vraag van Valerie Taeldeman (CD&V).

Op 1 januari 2014 was van 54.359 gezinnen geweten dat ze gebruik van maken van putwater. Hiervan zijn er 42.569 die uitsluitend beschikken over putwater en geen aansluiting hebben op het openbaar waterleidingnetwerk. De eigenaar van een woning met een eigen grondwaterwinning en niet kan aansluiten op het leidingwaternet kan zijn putwater jaarlijks gratis laten controleren door de VMM.

Uit de analyses van de 152 geteste waterstalen bleek slechts 26 procent drinkbaar en 34 procent drinkbaar met een normafwijking. In 8 procent was het enkel drinkbaar voor volwassenen en 4 procent drinkbaar na koken. In 28 procent was het water ondrinkbaar. “Van de voorbije jaren is eenzelfde evaluatie niet beschikbaar. Het algemeen kwaliteitsbeeld van de voorbije jaren wijkt echter niet wezenlijk af”, aldus Schauvliege, die inmiddels het actieplan Putwater uitwerkte met een tiental haalbare acties om problemen te voorkomen.