© lee/Hollandse Hoogte

CD&V en N-VA willen minimumleeftijd tabaksverkoop naar 18 jaar

CD&V en N-VA hebben plannen klaar om het tabaksverbruik in België terug te dringen. Zo pleiten beide partijen voor een verhoging van de minimumleeftijd voor het kopen van tabak van 16 naar 18 jaar. Voorts pleit CD&V voor een snel verbod op sigaretten met smaak en een verdubbeling van de prijs van roltabak.

jdb, klm

“Dagelijks sterven veertig mensen door de gevolgen van roken, zowel actief als passief. Dat zijn vijftienduizend doden per jaar. Onaanvaardbaar”, oordeelt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof. Ze ziet een groot draagvlak om forser op te treden tegen tabak en heeft daarom een plan uitgewerkt om het aantal slachtoffers drastisch terug te dringen.

Neutrale sigarettenpakjes

Concreet wil CD&V deze legislatuur sigaretten minstens de helft duurder en roltabak zelfs dubbel zo duur maken. De verhogingen uit de taxshift noemt de partij alvast een stap in de goede richting. CD&V wil er wel over waken dat de dagbladhandelaars niet opdraaien voor die stijging, want het is de consument die de meerprijs moet voelen in zijn portemonnee. Van Hoof bepleit ook een algemeen verbod op tabaksreclame en het uitstallen of zichtbaar presenteren van tabaksproducten. Voorts wil ze volledig neutrale sigarettenpakjes.

Voorts willen de christendemocraten sigaretten met smaak - zoals mentholsigaretten - zo snel mogelijk verbieden. Daarvoor moet er niet gewacht worden op de deadline van 2020, uit de Europese tabaksrichtlijn, onderstreept Van Hoof. En ook voor de e-sigaret moet “een correct accijnsbeleid” worden uitgewerkt. “De e-sigaret mag roken niet leuk maken, noch een positief imago geven.”

Optrekken minimumleeftijd

Tot slot bepleit CD&V het optrekken van de minimumleeftijd voor het aankopen van tabak van 16 naar 18 jaar. Ook N-VA pleit maandag trouwens voor dat denkspoor. “Onderzoek wijst uit dat jongeren nog steeds makkelijk naar tabaksproducten grijpen, maar ook dat ze een grotere kans lopen op een verslaving. Daarom is het belangrijk om minderjarigen zo veel mogelijk te ontraden om te roken”, onderstreept N-VA-Kamerlid Renate Hufkens. Ook voor het budget van de sociale zekerheid zou dat een goede zaak zijn.

Verboden in buurlanden

Het wetsvoorstel is bovendien in overeenstemming met een recent advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) en met dat van heel wat Europese buurlanden. De verkoop van tabaksproducten aan jongeren jonger dan 18 is reeds verboden in onze buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland, maar ook in Groot-Brittannië.