Vakbondsactie bij voorstelling jaarresultaten Antwerpse haven

De drie havenvakbonden - ABVV-BTB, ACV-Transcom en ACLVB - hielden maandagochtend een kleine protestactie aan het Antwerpse havenhuis, waar om 11.00 uur de jaarresultaten werden voorgesteld. De haven rondt dit jaar voor het eerst de kaap van 200 miljoen ton behandelde goederen en de bonden willen de bestuurders wijzen op het aandeel van de havenarbeiders in die prestatie.

“Deze groei van de Antwerpse haven is onlosmakelijk verbonden aan de inzet van onze havenarbeiders, wier aandeel in dit succes niet weg te cijferen is”, klinkt het in een pamflet, dat de tientallen havenarbeiders maandag uitdeelden aan passanten en ophingen aan het havenhuis zelf.

De bonden vragen in het pamflet ook dat Europa “de afbraak” stopt van een “goed functionerend” systeem. “Wij begrijpen niet waarom de Europese Commissie toch het succesverhaal van de Antwerpse haven te grabbel willen gooien”, klinkt het. Ook Katoen Natie-baas Fernand Huts wordt - zonder zijn naam te noemen - gehekeld.