© Stefaan Van Hul

Stad veruit grootste aantrekkingspool voor buitenlanders in Vlaanderen

Kwart nieuwkomers volgt inburgering in Antwerpen

Een derde van alle nieuwkomers in Vlaanderen die in 2015 een inburgeringstraject volgden, deed dat in de provincie Antwerpen. De stad Antwerpen is met een kwart van alle trajecten de absolute Vlaamse koploper en laat zelfs Brussel ruim achter zich.

Jan Stassijns, lex moolenaar

Niet-Europese nieuwkomers in Vlaanderen moeten verplicht een inburgeringstraject volgen, met een taalcursus en les maatschappelijke vorming. Europeanen mogen vrijwillig aan het traject deelnemen.

Vorig jaar is het aantal inburgeraars gestegen tot 19.477, tegenover 17.627 in 2014. Dat is een toename van tien procent. Maar vooral opvallend is de spreiding: een kwart van alle inburgeringstrajecten gebeurt in de stad Antwerpen (4679). Dat is meer dan de hele provincies Limburg en Vlaams-Brabant samen. En ook andere grootsteden blijven ruim achter: Brussel is goed voor 17 procent, Gent voor 7 procent van het Vlaamse totaal.

“Inburgeraars mogen zich vestigen waar ze willen. Een grootstad als Antwerpen trekt dan ook meer mensen aan”, legt Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) uit. “We volgen die tendens strikt op en verhogen de capaciteit waar nodig.”

“Het aandeel van de vluchtelingencrisis is voorlopig nog erg beperkt. We verwachten dat het aantal nieuwkomers de komende maanden blijft toenemen, maar daar zijn we op voorbereid”, zegt Homans nog.